HoksHarkka

HoksHarkka-projekti nostaa esiin kehittämistä tarvitsevia teemoja sote-alan opiskelijoiden työharjoitteluohjauksessa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden työharjoitteluiden ohjaamista Keski-Suomessa mielenkiintoisempaan, kannustavampaan ja osallistavampaan suuntaan.

hoitohenkilökunta tutkii laitetta

HoksHarkka – projektissa herättelemme keskustelua sote-alan työharjoitteluohjaamisen haasteista ja kehittämismahdollisuuksista. Projektin tuloksena syntyy hoksauttavia huumorisävytteisiä videoita työharjoitteluohjaamisen tilanteista.

Ajankohtaista projektissa

Artikkeli

Sote-alan työharjoitteluohjaamisen kehittämistarpeita kuvattiin Sairaala Novassa

HoksHarkka-projektin videokuvauspäivä toteutettiin autenttisessa ympäristössä Sairaala Novassa.

Artikkeli

Tavoitteena hyvinvointialueen työharjoitteluohjaamisen kehittäminen – HoksHarkka-projektin videotuotannot kehittämisen tukena

HoksHarkka-projektin videotuotantojen käsikirjoitustyöpajassa suunniteltiin ja työstettiin tulevien videotuotantojen käsikirjoituksia yhteistyössä hankkeen toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Artikkeli

HoksHarkka-projekti on käynnistynyt!

HoksHarkka-projekti nostaa esiin kehittämistä tarvitsevia teemoja sote-alan opiskelijoiden työharjoitteluohjauksessa.