HoksHarkka

HoksHarkka-projekti nostaa esiin kehittämistä tarvitsevia teemoja sote-alan opiskelijoiden työharjoitteluohjauksessa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden työharjoitteluiden ohjaamista Keski-Suomessa mielenkiintoisempaan, kannustavampaan ja osallistavampaan suuntaan.

hoitohenkilökunta tutkii laitetta

HoksHarkka – projektissa herättelemme keskustelua sote-alan työharjoitteluohjaamisen haasteista ja kehittämismahdollisuuksista. Projektin tuloksena syntyy hoksauttavia huumorisävytteisiä videoita työharjoitteluohjaamisen tilanteista.

Ajankohtaista projektissa

Artikkeli

Sosiaali- ja terveysalan työharjoitteluohjaamisen kehittämistarpeet - Mikä on tärkeää ja miksi?

HoksHarkka-projektin tarkoituksena on ollut herättää keskustelua sote-alan työharjoitteluohjaamisen haasteista ja kehittämismahdollisuuksista. Projektin tuloksena on syntynyt kolme huumorisävytteistä videota työharjoitteluohjaamisen eri tilanteista.

Artikkeli

Sote-alan työharjoitteluohjaamisen kehittämistarpeita kuvattiin Sairaala Novassa

HoksHarkka-projektin videokuvauspäivä toteutettiin autenttisessa ympäristössä Sairaala Novassa.

Artikkeli

Tavoitteena hyvinvointialueen työharjoitteluohjaamisen kehittäminen – HoksHarkka-projektin videotuotannot kehittämisen tukena

HoksHarkka-projektin videotuotantojen käsikirjoitustyöpajassa suunniteltiin ja työstettiin tulevien videotuotantojen käsikirjoituksia yhteistyössä hankkeen toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.