Tietoa HoksHarkka-projektista

Projektin kuvaus

  • hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) vastaten Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen - toimintalinjan tavoitteisiin
  • kyseessä on yhteistoteutus Gradian kanssa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii päätoteuttajana
  • toiminta-alue on Keski-Suomen Hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveysala kärsii niin valtakunnallisesti kuin Keski-Suomen alueella työvoimapulasta lähes kaikissa ammateissa. Alan veto- ja pitovoima on laskenut niin työelämän kuin opintojenkin osalta. Sote-alan työkulttuurissa on teemoja, joihin vaikuttamalla voidaan osaltaan edistää hyvinvoivia työyhteisöjä ja sitä kautta edelleen alan veto- ja pitovoimaa. Keski-Suomessa on sosiaali- ja terveysalan kentällä ja oppilaitoksissa havaittu erityinen tarve opiskelijoiden työharjoitteluiden ohjaamisen kehittämiseen. Nyt tarvitaan nopeaa reagointia.  

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa sote-alan veto- ja pitovoimatekijöitä mahdollisimman vaikuttavalla tavalla tässä hetkessä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden työharjoitteluiden ohjaamista Keski-Suomen Hyvinvointialueella siihen suuntaan, että mielenkiinto alalle säilyy ja työkulttuuri muuttuu opiskelijaharjoittelijoita kannustavaan ja osallistavaan suuntaan. Hanke käynnistää innovatiivisella tavalla sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten ja työpaikkojen välisen vuorovaikutuksen ja työpaikkaharjoittelujen ohjaamisen kehittämisen.

Hankkeessa toteutetaan työharjoitteluista olemassa olevien kokemusten pohjalta käsikirjoitettuja, teatterin esittämiä, videoita. Nämä huumorilla höystetyt videot tehdään työharjoitteluohjaamisen sisällöistä. Videoiden avulla pyritään siihen, että vuoropuhelu aiheesta lisääntyisi ja sitä myötä harjoittelut tuottaisivat positiivisia ja osallistavia kokemuksia opiskelijoille ja kiinnittäisivät opiskelijat alalle ja työyhteisöihin paremmin. Niiden kautta tuodaan näkyväksi työkulttuurin merkitys alan kiinnostavuuden ja alalle kiinnittymisen näkökulmasta. Niiden avulla osaajien on mahdollista huomata kohtaamis- ja tunnetaitojen merkitys sekä reflektoida omaa toimintaansa ja ammattitaitoaan. Videoissa huomioidaan myös työelämän monimuotoisuusymmärrys ja tuodaan esille erilaisten työntekijöiden potentiaali sosiaali- ja terveysalalla.

Työyhteisöt voivat harjoitteluohjaamisen kehittämisessä hyödyntää näitä videoita. Samoin oppilaitokset voivat hyödyntää videoita toiminnassaan. Niitä voivat katsoa myös muut aiheesta kiinnostuneet. Videoiden kautta tuodaan kokemuksellisesti näkyväksi työkulttuurin merkitys alan kiinnostavuudelle ja alalle kiinnittymiselle. Covid 19-pandemian aikana on suuri tarve verkosta helposti löytyvälle materiaalille. Tämä hanke vastaa myös kyseiseen tarpeeseen.