Työelämävalmiudet

Korkeakouluille ja alueen elinkeinoelämälle on tärkeää, että ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat löytävät paikkansa työelämästä opintojen aikana ja sen jälkeen. Työelämävalmiuksien kehittäminen opintojen aikana tarkoittaa oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista sekä valmistautumista työnhakuun ja suomalaiseen työkulttuuriin.