Multicultural Business Project

Multicultural Business Project (MBP) on uusi malli yrityksille tehdä tuloksellista oppilaitosyhteistyötä kansainvälistymisen teemassa.

MBP on kolmen kuukauden mittainen kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille järjestettävä kurssi, johon yritykset voivat antaa toimeksiantoja liittyen heidän kansainvälisen bisneksensä kehittämiseen. Opiskelijat valitaan toteutukseen hakemusten perusteella ja heistä muodostetaan toimeksiantoihin sopivia viiden hengen tiimejä. Projektitiimi laatii omien vahvuuksiensa ja yrityksessä käymänsä keskustelun pohjalta projektisuunnitelman, jonka asiakasyritys hyväksyy. Tämän jälkeen suunnitelmaa toteutetaan hyvin itsenäisesti ja raportoidaan lopulta sovitulla tavalla.

The team was well prepared in advance before the first meeting. They had a good grip of the project and whilst challenging, they approached the project with a problem solving mindset and delivered results. They were well organized throughout the project, and they seemed to be on top of the situation at all times. They managed their time well and reacted quickly to new circumstances.
Asiakkaan palaute projektitiimille

Nico Marsh, Natur Vention

Tarvitseeko kansainvälinen bisneksenne tuoreita näkökulmia?

Haluatteko uusille markkina-alueille tai löytää kohdemarkkinat tuntevia kykyjä, joiden kanssa työskennellä jatkossakin?

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Anu Raulo

Projektiasiantuntija, Project Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358408690649