Turvallisesti diginä

Henkilö pohtii turvallista salasanaa toisen opastaessa häntä.

Turvallisesti diginä -teemassa osallistujat ymmärtävät, mikä tekee digimaailmasta turvallisen.

  • Tiedostetaan oman toiminnan merkitys digimaailman turvallisuudessa.
  • Tunnistetaan yleisimmät riskitekijät omassa digitoiminnassa ja edistetään omaa ja muiden turvallisuutta digitoiminnassa.