Tulevaisuuden digiminä

Henkilö tekee tyytyväisenä digitaalista CV:tä toisen henkilön näyttäessä hymyillen peukkua.

Tulevaisuuden digiminä -teemassa käydään läpi ryhmässä opittua ja koettua ja suuntaudutaan tulevaisuuteen. 

  • Pohditaan ryhmässä yhteisesti mistä lähdettiin liikkeelle (alkutilanne) ja mitä on opittu ryhmän aikana digitaalisuuteen liittyen (lopputilanne).
  • Ryhmän päättämiseen liittyviä tunteita ja kokemuksia jaetaan ja keskustellaan niistä.
  • Selvitetään, mistä digitukea on mahdollista tarvittaessa saada.
  • Suunnitellaan, miten omia taitoja voi pitää yllä ja vahvistaa ryhmän päätyttyä.