Tiedonhaku ja arviointi internetissä

Henkilöt etsivät luotettavaa ja epäuskottavaa tietoa internetistä.

Tiedon haku ja arviointi internetissä-teemassa tarkastellaan internetiä tiedonlähteenä. Tietoa opitaan etsimään internetistä eri tavoin.

Tiedon arvioimiseksi:

  • Opitaan kiinnittämään huomiota siihen, kuka on tekstin kirjoittaja.

  • Arvioidaan milloin ja mihin tarkoitukseen teksti on kirjoitettu.

  • Etsitään vastaavaa tietoa samasta aiheesta myös muista lähteistä.

  • Harjoitellaan kuvien ja kuvioiden luotettavuuden arviointia.

Myös kuvien ja kuvioiden luotettavuutta opitaan arvioimaan.