Ohjauksen periaatteet

Henkilö näyttää hymyillen peukkua

DigiosaaVa-ryhmien osallistujien ja ohjaajien kokemusten ja havaintojen perusteella seuraavat asiat ovat keskeisiä digitaalisten taitojen oppimiseksi ja digiminäpystyvyyden vahvistumiseksi:

 • Digitaalisia taitoja opitaan parhaiten tekemällä niitä itse.
 • Opeteltavien asioiden tulee olla osallistujalle tärkeitä.
 • Digitaidoissa edetään sellaisessa tahdissa, että jokainen pysyy mukana kaiken aikaa.
 • Tyhmiä kysymyksiä ei ole.
 • Kannustetaan yrittämään, kokeilemaan ja oppimaan.
 • Pidetään hauskuus mukana oppimisessa; esim. hauskat visailut, pelit, kiinnostavat sivustot ja sovellukset.
 • On tärkeää, että osallistujalla on mahdollisuus käyttää digilaitetta omassa arjessaan ryhmätapaamisten välillä.
 • Opeteltavien asioiden tulee olla sopivan haastavia ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset. 
 • Digitaalisten taitojen oppiminen on kovaa työtä, joten taukoja tulee olla riittävän usein. Digilaitteesta on hyvä irrottautua välillä kokonaan muihin asioihin.
 • Kertausta tarvitaan paljon ryhmätapaamisten aikana.
 • Opeteltavien ja digilaitteille ladattavien sovellusten tulisi olla lähtökohtaisesti ilmaisia.
 • On tärkeää, että osallistujalla on mahdollisuus käyttää digilaitetta omassa arjessaan ryhmätapaamisten välillä.
 • Ohjaaja voi näyttää opeteltavan asian ensin yhteisesti kaikille esim. ison näytön kautta. Sen jälkeen jokainen voi kokeilla ja harjoitella opeteltavaa asiaa omalla laitteella, ohjaajan tarvittavalla tuella.
 • Oppimisen tukena voidaan käyttää kirjallisia ja kuvallisia, tulostettuja ohjeita sekä videoita.
 • Muita ryhmäläisiä nopeammin eteneville on hyvä tarjota mahdollisuuksia kokeilla asioita myös itsenäisesti.
 • Ryhmäläisiä on hyvä kannustaa jakamaan omia oivalluksiaan, onnistumisiaan ja löytöjään muille.
 • Jos ryhmäläiset haluavat auttaa toisiaan, ohjaajan on tärkeä varmistaa, että asioita ei tehdä toisen puolesta ja auttaminen tukee autettavan pystyvyyden kokemusta.