Digitaitojen itsearviointi

mies mietteliäänä

Ryhmän osallistujia voidaan pyytää arvioimaan omia digitaalisia taitojaan ryhmäprosessin alussa ja lopussa kyselyn avulla. Kyselyn tarkoitus on auttaa ryhmän osallistujaa arvioimaan omia taitojaan sekä antaa ryhmän ohjaajalle suuntaviivoja ryhmäläisten tarpeista ja toiveista ryhmätoiminnalle. Alkukysely voi auttaa ryhmäläistä omien tavoitteiden muodostamisessa.

Lataa alkukyselylomake tästä.

Loppukyselyn täyttäminen voi auttaa ryhmäläistä huomaamaan ryhmätoiminnan aikana tapahtunutta muutosta omissa digitaidoissaan ja itseluottamuksessa. Loppukyselyssä osallistujalta pyydetään palautetta ryhmätoiminnasta.

Lataa loppukyselylomake tästä.

Digitaitojen alku- ja loppukyselyssä kysytään vastaajan kokemusta itsevarmuudesta eri taidoissa asteikolla 1-5. (1= ei yhtään itsevarma, 5=hyvin itsevarma).