Mikä ICF-luokitus on

ICF-luokitus

Maailman terveysjärjestö WHO on kansainvälisesti nostanut kuntoutuksen kehittämisen tärkeäksi osaksi perusterveydenhuoltoa. Kuntoutuksen kehittäminen nähdään tärkeänä osana kestävän kehityksen tavoitteita sekä on merkittävää yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Jamkin Kuntoutusinstituutin AIRE-projektissa kehitettävä keskustelevan tekoälyn alusta koulutetaan tukemaan WHO:n International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) -luokitusta, joka tarjoaa kansainvälisesti yhtenäisen kielen terveyteen ja toimintakykyyn liittyen. 

  • Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa hän elää ​
  • ICF-luokitus edustaa käsitystä ihmisen toimintakyvystä eri osatekijöineen ​
  • ICF-luokitus on monitasoinen lähestymistapa, jolla voi kuvata ihmisen toimintakykyä ja toimintarajoitteita, huomioiden henkilön terveydentila, henkilön ominaisuudet (yksilötekijät) ja ympäristön jossa henkilö asuu ja elää
  • ICF-luokitus toimii viitekehyksenä, jonka avulla tietoa voidaan rakenteellistaa ja järjestää

Tämä yhteensopivuus ICF-luokituksen kanssa laajentaa AIRE-projektissa kehitettävän alustan hyödyntämistä ja yhteistyömahdollisuuksia myös kansainvälisessä kontekstissa, sekä tukee AuroraAI-verkoston hyödyntämismahdollisuutta kuntoutuksessa.

---------------------

AIRE-projektin aihepiirin ja sisältöjen seuraaminen onnistuu somessa #AIREhanke. Lisää tietoa koko projektista ja tekemisestämme löytyy jamk.fi/aire -kotisivuillamme.