Tietoa projektista

AIRE-hankkeen tarkoituksena on edistää kuntoutusalan digiloikkaa ja kehittää kuntoutujan omaa aktiivista roolia tukevia uudenlaisia digitaalisen kuntoutuksen palveluita. Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä tekoälyn mahdollisuuksista kuntoutusalalla sekä kehittää yhteistyössä palveluntarjoajien ja käyttäjien kanssa keskusteleva tekoäly eli chatbot kuntoutuksen toimintaympäristöä varten.

Kartoitamme AIRE-hankkeen (9/2021-08/2023) aikana kokonaisvaltaisesta ymmärrystä tekoälyn hyödyistä ja haasteista kuntoutuskentällä. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa kokoamme yhteen tietoa kuten

  • Minkälaisissa kuntoutusprosessien vaiheissa tekoälyä voitaisiin hyödyntää
  • Missä tekoälykehitys kulkee tällä hetkellä kuntoutuksessa
  • Minkälaisia tekoälyratkaisuja markkinoilla on, mitä ovat niiden parhaat käytännöt
  • Minkälaisia käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyvä ennakkoasenteita, esteitä ja haasteita on tunnistettu
  • Mikä on tekoälyn potentiaali ja mahdollisuudet kuntoutuksessa

Projektin aikana rekrytoimme mukaan palvelutarjoajia yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, ja heidän kanssaan yhteistyötä tehden tunnistetaan sellaiset kuntoutusprosessien vaiheet ja kuntoutujaryhmät, joiden tarpeisiin tekoälyä voisi parhaiten soveltaa. Yhteistyö pitää sisällään yhteisiä työpajoja, kyselyitä sekä aktiivista vuorovaikutteista keskustelua. Tämän tiedonkeruun ja asiakasymmärryksen keräämisen pohjalta rakennetaan ja koulutetaan keskustelevan tekoälyn ratkaisu eli bottiverkko, joka sisältää kuntoutuksen eri vaiheissa käytössä olevia keskustelupolkuja.

Projektin aikana luodaan digikuntoutuksen alusta, jossa edellä mainittu koulutettu tekoäly eli chatbot on käytössä. Chatbot-alustaa pilotoidaan ja testataan kuntoutusalan palveluntuottajien kanssa; kerätään palautetta, tunnistaan vahvuudet ja kehittämisenkohteet, parannetaan ja kehitetään alustaa. Tämän kehittämistyön tuloksena syntynyt alusta on tarkoitus integroida osaksi laajempaa kansallista AuroraAI-verkkoa, jonka tehtävänä on tekoälyavusteisesti helpottaa ihmisten pääsyä palveluiden äärelle.

Projektin tuloksena syntyvät:

  • Bottiverkosto, joka muodostaa keskustelevaa tekoälyä hyödyntävän digitaalisen kuntoutuksen alustan
  • Avoimeen lähdekoodiin pohjautuva toteuttamiskelpoinen alustaratkaisu (Proof of Concept), jonka avulla kuntoutusalan toimijat voivat ottaa käyttöön keskustelevan tekoälyn ratkaisuja soveltuvissa tilanteissa
  • Digitaalinen julkaisu, joka sisältää selkeän kuvauksen keskustelevan tekoälyn mahdollisuuksista ja kehittämisprosessista osana kuntoutusprosessia

AIRE-hankkeen toimenpiteet ja tehtävät toteutetaan koko projektin ajan kuntoutuksen palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien kokemuksia sekä näkemyksiä kuunnellen.

Katso AIRE-pilottibottien tietosuojaseloste tästä

Projektin toteutusaikataulu on 1.9.2021-31.8.2023, rahoittava viranomainen Pirkanmaan liitto ja tuen maksaja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.