UP

Uusi oppiminen – uudet ympäristöt (UP) -hankkeessa kehitettiin biotalousalan oppimisympäristöjä sulauttamalla tieto- ja viestintätekniikkaa oppimiseen. Kehittämistyön tuloksena syntyneitä pedagogisia toimintamalleja voidaan hyödyntää jatkossa eri toimijoiden koulutustoiminnassa.

pöydällä useita kannettavia tietokoneita ja puhelimia sekä kahvikuppeja, kädet näppäimistöllä

Tavoite

UP-hankkeen tavoitteena oli parantaa opettajien pedagogisia valmiuksia suunnitella ja toteuttaa oppimisprosesseja, kehittää oppimisympäristöjä sekä mahdollistaa joustavampia ja yksilöllisempiä oppimiskokemuksia opiskelijoille.

Mitä tehtiin?

UP-hankkeen toimijat pilotoivat erilaisia opetus- ja oppimismuotoja lähi-, etä- sekä hybriditoteutuksissa. Pilotoinneista syntyi pedagogisia toimintamalleja, jotka ovat levitettävissä ja hyödynnettävissä eri toimijoiden tarpeisiin. Toimintamallit kuvaavat toiminnan pedagogisen idean ja tavoitteet sekä käytetyn teknologian.

Kehittämistyön askeleet:

  1. Pedagogisten ratkaisujen pilotointi
  2. Pedagogisten toimintamallien tuottaminen
  3. Pilotointien tulosten käyttöönotto
  4. Toimintamallien ja kokemusten levittäminen.

Toteutus

Hanke toteutettiin 1.8.2015-31.05.2017 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Rahoituksen myönsi Keski-Suomen ELY-keskus. Toteuttajina ovat olleet Jyväskylän ammattikorkeakoulu (ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Biotalousinstituutti), Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto ja Pohjoisen Keski-Suomen lukiokoulutus (Pihtipudas ja Viitasaari).

UP-hankkeen pedagogiset toimintamallit:

Kuvaan koottuna hankkeen infograafeja, joissa prosessimaisesti kuvattuna erilaisia digipedagogiikan toimintamalleja

10 ideaa digikoulutukseen - UP-hanke

Digimaailmassa on paljon mahdollisuuksia toteuttaa aivan samoja pedagogisia ratkaisuja kuin kontaktiopetuksessa. Kuinka paljon annamme välineiden ohjata toteutuksiamme?

Ota yhteyttä:

Ari Langén

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503638882