10 ideaa digikoulutukseen

1. Jäsennä kokonaisuus havainnolliseksi 

Suunnittele kokonaisuutta lähtien tavoiteltavasta osaamisesta - eli mitä opiskelijoiden oli tarkoitus oppia toimiessaan digitaalisessa ympäristössä. Pohdi käytettävyyttä, saavutettavuutta ja sitä, millainen on loppukäyttäjän kokemus. Hahmottele kokonaisuuksien ja sisältöjen jaksotus, tarvittavat otsikoinnit, visuaalinen ilme - äläkä unohda huomioida erilaisia oppimistyylejä.  

2. Luo ja ylläpidä mielenkiintoista sisältöä

Esimerkiksi omat ja/tai vierailevien asiantuntijoiden lyhyet ydinsisältöjen esitykset videotallenteina (2 - 5 min) tai ajankohtaisiin puheenaiheisiin liittyvät artikkelit, keskustelut tms. linkkeinä pitävät digiympäristön "raikkaana", uudistuvana ja mielenkiintoisena.

3. Rakenna opittavaa tarinan muotoon 

Jos vain koulutussisältöjen osalta voit tämän toteuttaa, niin kerronnallinen rakenne herättää uteliaisuutta ja kiinnostusta asiaa kohtaan - "mitähän tässä asiassa tapahtuu seuraavaksi..."

4. Paloittele opittavat omaksuttaviksi 

Oppimistulostutkimusten mukaan "Bite size learning" -menetelmällä opittu jää paremmin opiskelijoiden mieleen ja palautuu helpommin kuin laajoina kokonaisuuksina tarjottavat oppisisällöt.

5. Ole digiympäristössä läsnä ihmisenä 

Toimi ja viesti digiympäristössä informaalisti. Ole läsnä - ensisijaisesti ihmisenä - kouluttajan auktoriteetin tai -roolin sijasta. Näin tulet kohdatuksi ja kuulluksi luonnollisemmin. 

6. Luo tilaa yhteisölliselle oppimiselle 

Mahdollista ja kannusta kaikessa koulutustoimiminnassa opiskelijoita vuorovaikutteisuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen avaamalla digimaailman mahdollisuuksia opiskelijoiden vuorovaikutukselle.

7. Hyödynnä monikanavaisuutta

Kuvat, piirrokset, kaaviot, animaatiot, videot ja muu visuaalinen materiaali tukee vahvasti opittavan sisällön hahmottamista, omaksumista ja muistamista. 

8. Kannusta tutkimaan ja kehittämään

Opiskelija (erityisesti aikuinen opiskelija) nauttii oppimisen yhteydessä mahdollisuudesta itsenäisesti havainnoida, selvittää, etsiä, tutkia ja löytää opittaviin sisältöihin liittyviä asioita ja ilmiöitä. Näin mahdollistuvat yksilölliset oivallukset, innovaatiot ja positiiviset oppimiskokemukset. Näin hankittujen kokemusten jakaminen on myös palkitsevaa opiskelijalle. 

9. Anna tilaa tunteille, ilolle ja huumorille

Opiskelun ei tarvitse olla "ryppyotsaista" junnaamista kohti opetussuunnitelman osaamistavoitteita . Osaamisen kehittymiseen kuuluu kaikenlaisia kokemuksia - iloja suruja, ahdistusta ja hauskoja tapahtumia. Niiden jakaminen voi tukea oppimista paremmin kuin kuivakkaat luennot tai luettavat materiaalit. 

10. Hyväksy arki digimaailman ympärillä 

Mahdollista opiskelijoiden yksilölliset ja realistiset opiskelupolut. Kaikki eivät etene opinnoissaan ihanteellisissa aikatauluissa tai samaan tahtiin muiden kanssa. Opiskelijoiden elämää ohjaavat monet muutkin väliin tulevat muuttujat kuin opetussuunnitelma, koulutusohjelma tai opinnoille ennalta laaditut aikataulut. 

UP Uusi oppiminen - uudet ympäristöt

Uusi oppiminen – uudet ympäristöt (UP) -hankkeessa kehitettiin biotalousalan oppimisympäristöjä sulauttamalla tieto- ja viestintätekniikkaa oppimiseen. Kehittämistyön tuloksena syntyneitä pedagogisia toimintamalleja voidaan hyödyntää jatkossa eri toimijoiden koulutustoiminnassa.