Sydänpiiri

Keski-Suomen Sydänpiiri hankkeen osatoteuttajana

Osatoteuttajana Sykettä Kylässä -hankkeessa toimi Keski-Suomen Sydänpiiri ry, joka on Suomen Sydänliiton piiritason toimija yhdessä siihen kuuluvien 13 paikallisen sydänyhdistyksen kanssa. Keski-Suomen Sydänpiiriltä hankkeessa toimi osa-aikainen projektityöntekijä ja Sydänpiirin toiminnanjohtaja oli hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. Keski-Suomen Sydänpiiri toteutti hankekylillä tehtäväänsä ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävänä, alueellisesti aktiivisesti vaikuttavana sydänterveyden edistäjänä sekä sairastuneiden tukijärjestönä.

Keski-Suomen Sydänpiiri teki hankkeessa yhteistyötä paikallisten Sydänyhdistysten kanssa, jotka toimivat hankekylien alueella. Nämä paikalliset sydänyhdistykset toimivat lähellä ihmistä, tarjoten hankkeen aikana erilaisia terveyttä edistäviä toimintoja ja tapahtumia, kuten elintarvikenäyttelyjä, retkieväs -näyttelyjä, Tunne Pulssisi-ohjausta, yhdistyksen toiminnan esittelyä sekä ihmisten kanssa keskustelua ja kohtaamisia. SYKE -hanke teki jonkin verran tapahtumayhteistyötä myös

Suomen Ladun Jyväskylän paikallisyhdistyksen kanssa. Keski-Suomen Sydänpiirin projektityöntekijä työskenteli hankkeessa osana hanketiimiä toteuttaen hankesuunnitelmassa kuvattuja toimenpiteitä

yhdessä tiimin kanssa. Työ painottui erityisesti matalan kynnyksen terveyden, voimavarojen ja hyvinvoinnin edistämisen sekä niitä tukevan ja kehittävän toiminnan näkökulmaan. Keski-Suomen Sydänpiirin projektityöntekijä toteutti hankekylillä mm, terveysneuvontaa ja -mittauksia (kokonaiskolesteroli-, verensokeri-, verenpaine- ja hemoglobiinimittauksia), sydänterveys -luentoja (mm. sydänterveellinen ravitsemus, Tunne Pulssisi), teki riskitestejä ja piti tietoiskuja. Nämä em. toiminnot tukivat julkisen sektorin toimintaa maaseudun asukkaiden terveyden edistämisessä, sairauksien ennaltaehkäisyssä, riskitekijöiden seulonnassa sekä varhaisessa puuttumisessa ja hoitoon ohjauksessa. Yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimijoiden kanssa oli monipuolista ja

toisiaan täydentävää, tuoden kylien toiminnan ja palveluiden kehittämiseen monipuolista osaamista.

Hankkeen osatoteuttajana oleminen antoi Keski-Suomen Sydänpiirille ja sen paikallisyhdistyksille mahdollisuuden verkostoitumiseen maaseudun eri toimijoiden kanssa, jolloin yhteistyölle ja toimintojen jatkumiselle on luonnollinen yhteys. Paikalliset Sydänyhdistykset ovat myös saaneet näkyvyyttä kylillä hankkeen tapahtumissa ja päässeet esittelemään yhdistyksen toimintamahdollisuuksia kylien asukkaille. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ovat myös hyödynnettävissä laajemminkin Sydänjärjestössä. Hankkeen myötä sydänjärjestö pääsi toteuttamaan strategiaansa maaseudun kylillä sydänterveyden edistäjänä, ihmisten voimavarojen vahvistajana ja sairastuneiden tukijana lisäten mm. ihmisten välistä vuorovaikutusta, kannustaen terveyttä edistävään myönteiseen ilmapiiriin ja asukkaiden aktiivisuuteen.

Kirjoittajat Kirsi Kauko ja Kristiina Pigg