Hankkeen taustaa

Maaseutu on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja menestystarinaa. Parhaillaan käynnissä oleva maakunta- ja sotepalveluiden uudistus herättää keskustelua ja aiheuttaa huolta maaseudun asukkaissa: miten käy oman kunnan palveluiden, onko pienillä kylillä selviytymismahdollisuuksia ja mikä on paikallistoimijoiden rooli?

Mistä on kyse?

Useat kylät ovat jo aktivoituneet kehittämään paikallisratkaisuja oman alueen hyvinvoinnin ja lähipalveluiden turvaamiseksi, mutta vielä tarvitaan lisää rohkeutta, uusia kokeiluja ja eri toimijoiden yhteistyötä.

Sykettä Kylässä -hanke toteutettiin vuosina 2016–2019 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella seitsemässä pohjoisen Keski- Suomen kylässä. Hankkeen hallinnoijana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Keski-Suomen Sydänpiiri. Hankkeen tavoitteena  oli lisätä kylien yhteisöllisyyttä, asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä kylätoimintaa yhdessä kyläläisten kanssa. Toisena tavoitteena oli rakentaa paikallisten yhdistystoimijoiden, pk-yrittäjien ja julkisen sektorin toimijaverkosto tukemaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän kylätoiminnan kehittämistä. Hankkeen toiminnassa keskityttiin vahvasti tarvelähtöisyyteen ja kaiken kehittämisen lähtökohtana oli kylien asukkailta esiin nousseet tarpeet ja toiveet. Hankkeessa mukana olleet kylät saivat paljon työkaluja, ideoita ja tukiverkostoa toiminnan jatkamiseen hankkeen päätyttyä. Tämä julkaisu esittelee Sykettä Kylässä -hankkeen toimintaa ja tuo esille erityisesti kyläläisten, kyläyhdistysten ja hankkeen yhteistyötahojen kokemuksia hankkeen toiminnasta ja tuloksista.

Sykettä Kylille hankkeen (01.02.2016 – 31.1.2019) päätoteuttajana oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Keski-Suomen Sydänpiiri. Hankkeen rahoittajana oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.