Ota yhteyttä

Yhteiskehittämisellä opiskelijan saumatonta opintopolkua kohti.

Projektipäällikkö

Merja Kurunsaari

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989466

Erityisen tuen asiantuntija

Seija Eskola

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680

Projektikoordinaattorit

Jypao: Riitta Rantamaa riitta.rantamaa@jypao.fi

POKE: Anna-Maija Koskenlahti anna-maija.koskenlahti@poke.fi

Sedu: Elina Forslund elina.forslund@sedu.fi

Spesia: Maarit Sorjonen maarit.sorjonen@spesia.fi

Projektityöntekijät

Oskari Villanen

Viestintäsuunnittelija, Communication Designer
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504772762

Tuukka Kivioja

Verkkopedagogiikan suunnittelija, E-learning Designer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401496077