Robots on Road

Teollisen tuotannon robotiikkaa matalalla kynnyksellä! 

Vektoroitu robotin hahmo

Teollisuusrobotiikkaa pk-yrityksille

Robotiikan hyödyntäminen teollisessa tuotannossa yleistyy vauhdilla. Keski-Suomen alueella robotiikan käytössä on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä robotiikan käyttöä voidaan parantaa pk-yritysten kannattavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia samalla työllisyyttä sekä työhyvinvointia kehittäen.

Oletko pohtinut teollisuusrobotiikan mahdollisuuksia tai käyttöönottoa yrityksessäsi? Hyötyisikö yrityksesi robotiikan käyttöönotosta tuotannon tehostamisen tai työntekijöiden hyvinvoinnin lisääntymisen kautta?

Autamme pk-yrityksiä mm. robotiikan käyttöönotossa ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Tarjoamme matalan kynnyksen robotiikan testausmahdollisuutta myös omassa toimintaympäristössäsi. Hyödynnä Robotics by Jamkin laitteistoja ja tiloja testataksesi ja pilotoidaksesi teollisuusrobotiikkaa tuotantosi automatisointitarpeisiin.

Luomme yrityksille uusia mahdollisuuksia teollisuusrobotiikan sekä yhteistyö- ja mobiilirobotiikan käyttöönotolle pk-yrityksissä. Toteutamme pilotteja kohdeyritysten tarpeiden mukaisesti.

Mitä?

Yritysten kertomaa
Yritysten edustajat kertovat ajatuksistaan robotiikan mahdollisuuksista omassa tuotannossaan. Millaisia kokemuksia projektissa tehdyt robotiikan pilotit herättivät? Katso kommentit videoilta.

Yrityspilotit

Projektissa on tehty runsaasti pilotointeja yritysten tarpeista lähtien. Tustustu pilotteihin videoilta!

Missä?

Robotiikan ympäristöt ja laitteistot
Teollisuustekniikan laboratoriotilat sijaitsevat JAMKin pääkampuksella, osoitteessa Rajakatu 35, Jyväskylä. Esittelyvideoilta voit tutustua laboratorioympäristöihin sekä laitteistokantaamme.

Robotics by JAMK palvelee yrityksiä

Lisäämme robotiikan mahdollisuuksia ja mahdallamme käyttöönoton kynnystä yrityksissä ja organisaatioissa.

Animointi teollisuustekniikan laboratoriosta

Tervetuloa tutustumiskierrokselle teollisuusrobotiikan laboratorio Origoon animoituna versiona!

Teollisuustekniikan laboratoriympäristöt

Monipuoliset ympäristöt ja laitteistot ovat myös yritysten ja organisaatioiden hyödynnettävissä.

Yrityksessä tehtävät pilotoinnit, testaukset ja arviointikäynnit on tehty Jamkin hallinnoimassa Robots on Road -hankkeessa.

Hanketta on rahoittanut Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Yhteystiedot

Juho Riekkinen

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358405716417