LIPPA

Laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta. ESR-rahoitteisessa hankkeessa madallettiin koulutuksen ja työelämän välisiä raja-aitoja ICT-alalla ja sujuvoitettiin nuorten siirtymiä ammattikorkeakouluopinnoista työelämään.

Tyylitelty kuva miehestä tietokoneella juomassa kahvia

Sujuvuutta ICT-alan opinnoista työelämään siirtymiseen

LIPPA-hankkeessa kehitettiin ICT-alan koulutusta työelämärajapinnalla sekä parannettiin opiskelijoiden siirtymistä ammattikorkeakoulun opinnoista työelämään.​

Kehitimme uudenlaisia välineitä työn opinnollistamiseen, työelämätaitojen ja alalla tarvittavien osaamisten hankkimiseen sekä opiskelijoiden tukemiseen opinnoissa ja valmistumisessa.  

Opiskelijoille LIPPA järjesti tapahtumia, työpajoja ja kohtaamisia työpaikkojen kanssa. Pyrimme kehittämään uusia tapoja parantaa ICT-alan opiskelijoiden työllistymistä ja opintojen työnvastaavuutta yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa. 

Nopeasti muuttuva ala sekä muut globaalit muutostarpeet vaativat ICT -alalle joustavia opetusratkaisuja ja uusia toimintatapoja.​

LIPPA-hankkeen tavoitteita:

  • Hankkeen tuloksena koulutuksen tarjoajien ja ICT-alan työnantajien välinen koulutukseen liittyvä yhteistyö kehittyy ja lisääntyy. 
  • Koulutuksen työelämävastaavuus lisääntyy ja osuvuus parantuu. 
  • Hankkeen myötä opiskelijoiden työelämätaidot ja valmiudet työelämään siirtymiseen opintojen päättyessä lisääntyvät.

Kohderyhmämme

Kohderyhminä ovat Jamkin ICT-alan opettajat, asiantuntijat ja AMK-tutkinto-opiskelijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat yritysten henkilöstö, Jamkin henkilöstö ja opiskelijat.

Alla olevista linkeistä pääset lukemaan lisää Lippa-hankkeen toiminnasta ja tavoitteista eri kohderyhmiin liittyen!

Opiskelijoiden työelämätaidot

Meidän tarkoituksemme on helpottaa opiskelijoiden ​työllistymistä ja jo työllistyneiden opiskelijoiden valmistumista.

Yhteistyö yritysten kanssa

Kehitämme Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja IT-alan yritysten yhteistyötä ja työn opinnollistamista.

Opetusratkaisut ja opiskelun tuki

Hanke muotoilee uudelleen opetusta ja ohjausta vastaamaan paremmin työelämään siirtymisen tarpeisiin. Ammattikorkeakoulun henkilökunta ja kouluttajat voivat toimia tiiviimmin opiskelijoiden apuna työllistymisessä.
Ihmisiä ringissä juttelemassa

Ajankohtaista: 

Sujuvampia siirtymiä työhön ICT-alalle: LIPPA-projekti madalsi raja-aitoja koulutuksen ja yritysten välillä

ESR-hankkeessa luotiin yhteistyötä koulutuksen ja yritysten välille sekä kehitettiin henkilöstön osaamista ja opiskelijoiden työelämätaitoja.

Projektipäällikkö

Annu Niskanen

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322756