Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti on tutkimuspohjainen yhteenveto. Tuloskortti esittelee kattavasti lasten ja nuorten liikunnan ja liikkumisen eri osa-alueiden tilanteen varhaiskasvatusiästä opiskeluikään.

Lapsi hyppelee kivillä.

Tuloskortissa tarkastellaan laajasti lasten ja nuorten liikunnan ja sen edistämisen tilannetta Suomessa, kunnissa ja kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatusyksiköissä. Tuloskortti on osa kansainvälistä 60 maan tai alueen yhteenliittymää.

Suomi on ollut mukana Tuloskortti-työssä vuosina 2014, 2016, 2018 ja 2022. Vuonna 2018 Suomi voitti kansainvälisen Best Report Card 2018 -palkinnon Tuloskortin laadukkaasta sisällöstä ja ulkoasusta.

Tuloskortti 2022

Viimeisin lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti julkaistiin maaliskuussa 2022. Tuloskortti 2022 on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin koordinoima, ja se on toteutettu yhteistyössä kansallisen asiantuntijaryhmän kanssa. Kansainvälinen vertailu julkaistaan maailman terveysliikunnan kongressissa lokakuussa 2022. 

Uusimmassa Tuloskortissa lasten ja nuorten liikunnan ja sen edistämisen teemoja tarkastellaan iän ja sukupuolen lisäksi ensimmäistä kertaa myös ulkomaalaistaustan ja toimintarajoitteisuuden mukaan. Tietoa on koottu kaikkien lasten ja nuorten liikkumisesta mutta tuloksia on nostettu myös ryhmittäin.

Infograafi lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti

Infograafi toimintarajoitteisten lasten ja nuorten tuloksista

 

Tuloskortti 2022 

Tuloskortit 2016 - 2018 

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortin toimittajat Piritta Asunta, Katariina Kämppi ja Tuija Tammelin kertovat videolla Tuloskortin keskeisistä sisällöistä.

Uutisia

Uutinen

Suomi neljän kärkimaan joukossa lasten ja nuorten liikunnan tilan kansainvälisessä vertailussa

Kansainvälisesti Suomi nähdään yhtenä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisen mallimaana. Yhteensä 57 maan tai alueen lasten ja nuorten liikkumisen Tuloskortteja on käsitelty maailman terveysliikunnan kokouksessa Abu Dhabissa.

Uutinen

Lasten ja nuorten liikkumisen yhteenveto on julkaistu tiedolla johtamisen tueksi

Suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä on julkaistu nyt neljättä kertaa tutkimuspohjainen Tuloskortti. Julkaisu tarjoaa valtakunnallisen yhteenvedon tiedolla johtamisen tueksi lasten ja nuorten liikkumisen edistäjille.

Lisätietoja Tuloskorteista

Katariina Kämppi

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400103703

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Piritta Asunta

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505765212