Kestävä riistatalous

Kuva saksanseisojasta suussaan riistaa.

Mitä kestävä riistatalous on?

Riistasta, erityisesti sorkkaeläimistä on mahdollisuus saada taloudellista hyvinvointia niin metsästäjille, maanomistajille kuin palveluntuottajille. Taloudellisen arvon tulouttaminen edellyttää kyseisten sidosryhmien yhteistä tahtotilaa riistakannan monipuoliselle hyödyntämiselle perinteisen metsästyksen rinnalle. Erityinen huomio tulee keskittää riistakannan elinvoimaisuuden varmistamiseen, perinteisen metsästyksen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä syntyvän tulon reiluun ja oikeudenmukaiseen jakautumiseen edellä mainittujen osapuolien välillä. 

Mitä Jamk tarjoaa riistataloudelle?

Jamkin liiketoimintayksikössä on tehty riistan kestävään taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvää työtä vuodesta 2016 alkaen yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa. Sivuiltamme löydät käytännönläheisiä työkaluja ja menetelmiä mm. metsästysmatkailun toteuttamismahdollisuuksien arviointiin sekä syntyvän tulon jakoperusteisiin eri osapuolien välillä. Riistan taloudellisesta hyödyntämisestä on kirjoitettu myös useita artikkeleita sekä julkaisuja, jotka löytyvät niin ikään alla olevista valikoista.

Materiaaleja riistataloudesta

Riistatalouden materiaalit sisältävät erilaisia artikkeleita ja julkaisuja riistan taloudellisesta hyödyntämisestä metsästysmatkailusta.

Työkaluja riistataloudesta

Riistatalouden työkaluja voit käyttää metsästysmatkailun toteuttamismahdollisuuksien arviointiin sekä syntyvän tulon jakoperusteisiin eri osapuolien välillä.

Tutustu teeman hankkeisiin

Kehittämisprojekti

Metsästysmatkailun edellytykset - ideasta kannattavaksi ja vastuulliseksi liiketoiminnaksi

Toteutusaika: 1.3.2024 - 30.4.2026

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus)

Kehittämisprojekti

Metsästysmatkailun arvopotentiaalin tulouttaminen

Toteutusaika: 1.10.2022 - 30.9.2023

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Muu kansallinen

Kehittämisprojekti

Kestävän riistatalouden arvon tulouttaminen Suomessa

Toteutusaika: 1.2.2020 - 31.1.2022

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus)

Lisätietoja riistataloudesta

Tommi Häyrynen

Asiantuntija, Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358407558226