Tule digitukijaksi

Digitukijaksi

Digivireä Keski-Suomi –hankkeen tavoitteena on löytää jokaiseen keskisuomalaiseen kuntaan digiopastajia, tutoreita. Tutorin tehtävänä on auttaa apua tarvitsevia ikäihmisiä digiasioissa oman osaamisen pohjalta.   

Tutorointi perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä se vaadi erityisosaamista. Tärkeintä on, että haluat auttaa oman alueesi ikäihmisiä digipulmissa. Tutorin tunnistaa rohkeasta ja innostuneesta asenteesta. Tutorin ei edellytetä olevan tietotekniikan asiantuntija, vaan tietokoneen tai kännykän käytön perustaidot sekä kyky löytää tietoa erilaisiin kysymyksiin internetistä riittää.  

Hankkeen aikana tutortoiminnasta kiinnostuneille ja tutoriksi ryhtyville järjestetään valmennuksia, joissa perehdytään tutortoiminnan ja digiopastuksen pelisääntöihin, perehdytään hieman tietotekniikan perusteisiin ja ennen kaikkea mietitään, missä ja milloin digitukea tarjotaan omassa kotikunnassasi.  

Yleensä tutorit opastavat 1-2 viikon välein parin tunnin ajan jossakin kylän kohtaamispaikassa, joka voi olla vaikkapa kirjasto, palvelutalo, kylätalo, yhdistysten tilat tai vaikka huoltoaseman kahvio. Toimintaan sitoudutaan aina noin puoleksi vuodeksi kerrallaan ja työtä jaetaan tutoreiden kesken. 

Tutortoimintaa on järjestetty Jyväskylässä Ikääntyvien yliopistossa jo 25 vuoden ajan. Keski-Suomen uudet tutorit pääsevät mukaan verkostoon, joka tarjoaa maksutonta lisäkoulutusta ja yhteisöllistä tukea sekä harrastuksen mukavassa seurassa.