Digivireä Keski-Suomi

Digivireä Keski-Suomi kuvituskuva

Me kaikki tarvitsemme digitukea jossain vaiheessa elämäämme ja monille digituki on tavalla tai toisella mukana arjessa päivittäin. Digitaidot ja digituen kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia, ja näihin liittyvät teemat ovat tällä hetkellä ehkä ajankohtaisempia kuin koskaan aiemmin. Nykyään voidaan ajatella, että digitaidot ovat kansalaistaito ihan samalla tavalla kuin luku- ja kirjoitustaitokin. Hyvät digitaidot edistävät tasa-arvoa ja osallisuutta ja lisäävät ihmisten hyvinvointia.  

Digivireä Keski-Suomi -hankkeessa valmensimme ja tuimme maakunnassa toimivia vapaaehtoisia digivertaisia, kehitimme digitukijoiden verkostoa ja järjestimme digitaitoihin ja sähköisiin palveluihin liittyviä tietoiskuja ja infotilaisuuksia.

Digivireä Keski-Suomi -hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta, ja sitä toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys yhteistyössä eri paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2021-31.12.2022. 

Digivireä Keski-Suomi somessa