Toimijat

DigiHR Tietopankin kuva jossa ihmisiä

Tutustu meihin

Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin DigiHR-hanketta toteuttaneeseen tiimiin sekä hankkeeseen osallistuneisiin yrityksiin.

DigiHR:n hanketiimi

Aaltonen Valtteri, asiantuntija

 • koulutukseen erikoistunut organisaatiotutkija

 • verkko-oppimisympäristöjen tuotanto

Olen organisaatiotutkija, jonka viimeistelyssä oleva väitöskirjatutkimus käsittelee liikkeenjohdollisen koulutuksen vastuullisuutta myös Jyväskylän yliopistossa kehitellyn planetaarisen hyvinvoinnin käsitteen kautta. Tutkimuksen lisäksi olen toiminut opettajana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa erityisesti henkilöstöjohtamisen opintojaksoilla. DigiHR -projektissa vastaan verkko-oppimisympäristön tuottamisesta ja osallistun työpajojen järjestämiseen keväällä 2023.

>> Verkostoidu LinkedInissä

 

Haaranen Maija, asiantuntija

 • HR-asiantuntija, HR-prosessit

Minulla on yli 30 vuoden kokemus strategisen- ja henkilöstöjohtamisen, markkinoinnin ja myynnin asiantuntijana eri toimialoilta ja organisaatioista. Toimin Jamkilla monimuotokoulutuksesta vastaavana lehtorina ja ammatillisena opettajana liiketalouden, johtamisen ja markkinoinnin aloilla sekä johtamisen että HR-opintojen suuntautumisvastaavana. Olen mukana monessa Jamkin hankkeessa johtamisen asiantuntijana, kouluttajana, yritysvalmentajana, työnhaku- ja uravalmentajana sekä some-asiantuntijana. 

>> Verkostoidu LinkedInissä

 

Honkanen Satu, projektisihteeri

 • Projektin talous ja maksatukset 

 • Projektiviestinnän ja -markkinoinnin toimet 

 • Tapahtumajärjestelyt 

Olen liiketalouden tradenomi, jonka erityisalaa ovat henkilöstöasiantuntijuus sekä ESR-projektien talous ja maksatukset. DigiHR:n projektisihteerinä Jamkissa huolehdin yhdessä projektipäällikön kanssa projektin hallinnosta, taloudesta ja viestinnästä. Tällä työllä varmistamme, että projekti etenee sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja että kohde- ja sidosryhmämme saavat käyttöönsä ajantasaisen tiedon ja hyödyn projektin etenemisestä ja tuloksista. 

>> Verkostoidu LinkedInissä

 

Leppäniemi Matti, projektikoordinaattori

 • Hankehallinto (Jyväskylän yliopiston vastuututkija) 

 • Käytännön toimenpiteiden suunnittelu, toimeenpano ja seuranta 

Toimin projektissa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun vastuututkijana. Pyrin omalta osaltani varmistamaan, että projektin rattaat pysyvät pyörimässä, ja saamme tuotettua laadukasta materiaalia, jota digitaalisesta henkilöstöhallinnosta kiinnostuneet yritykset voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä. 

>> Verkostoidu LinkedInissä

 

Liminka Minna, asiantuntija

 • HR-asiantuntija, HR-prosessit

Omaan pitkän kokemuksen henkilöstöjohtajana ICT-alalla sekä yritysvalmentajana useilla eri toimialoilla. Olen kiinnostunut kaivelemaan juurisyitä yrityksissä ilmenneisiin haasteisiin ja löytämään niihin sopivimmat ratkaisut. Haluan kehittää hyvää työelämää ja olen aina sujuvan työn puolella – sitä tukevat omalta osaltaan hyvät digitaaliset HR-prosessit.

>> Verkostoidu LinkedInissä

 

Maljonen Henna-Liisa, projektipäällikkö

 • Hanke-arjen rullaaminen 

 • Projektin toiminta ja toimenpiteet 

 • Hankehallinto ja viestintä 

 • Yhteistyö ja verkostot 

DigiHR:n projektipäällikkönä vastaan yhdessä projektisihteerin sekä projektikoordinaattorin kanssa projektin hallinnosta, taloudesta ja viestinnästä. Työnäni on varmistaa, että asiat toimivat, tiimi rokkaa (ja sen se todellakin tekee) sekä projekti saavuttaa tavoitteensa. Olen aiemmin muun muassa valmentanut pk-yrittäjiä eri asioiden tiimoilta sekä ollut auttamassa yrityksiä digitalisoimaan toimintojaan. Tiedän, millaista yrityksissä voi olla arjen tuska paperien pyörittämisessä, joten koen HR:n digitalisaatioon liittyvät toimet sekä siinä auttamisen tärkeänä asiana. 

>> Verkostoidu LinkedInissä

DigiHR-hanketta koskevissa asioissa voit olla minuun yhteydessä:

puh. 050 4770 178, e-mail: etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

 

Noponen Niilo, asiantuntija

 • Algoritmijohtamisen asiantuntija 

 • Kartoitushaastatteluiden organisointi, yritysten lähtötilanteen selvitys 

 • Materiaalin tuottaminen 

 • Pilotit

Olen algoritmijohtamista tutkiva väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Vastaan yritysten lähtötilanteen kartoittamisesta, tuotan aiheeseen liittyvää materiaalia yritysten hyödynnettäväksi, vastaan piloteista sekä osallistun oppimisympäristön kehittämiseen. 

>> Verkostoidu LinkedInissä

 

Sjöman Laura, asiantuntija

 • HR-ohjelmistojen ja johtamisen asiantuntija

 • Materiaalin tuottaminen yritysten avuksi

Olen työskennellyt lähes 15 vuotta IT-alalla pääasiassa ohjelmistokehitystaloissa esihenkilönä, projektipäällikkönä ja tuoteomistajana, ja tuonkin projektiin käytännön osaamiseni HR-ohjelmistoratkaisuista ja niiden kehittämisestä. Tällä hetkellä toimin Jamkissa johtamisen opettajana Liiketoimintayksikössä sekä johtamisen asiantuntijana useammassa tutkimus- ja kehityshankkeessa. DigiHR-hankkeessa roolini on ennen kaikkea kasvattaa HR-järjestelmien hankintaan ja käyttöönottoon liittyvää osaamista kohdeyrityksissä ja siten auttaa tuloksellisessa ja tarkoituksenmukaisessa HR-prosessien digitalisoinnissa. 

 

 >> Verkostoidu LinkedInissä

 

Tiainen Jarno, projektityöntekijä

 • haastattelut

 • striimaus 

 • tapahtumat 

DigiHR -hankkeessa vastaan yrityshaastatteluista, avustan piloteissa sekä olen mukana monessa mahdollisuuksien mukaan. Minulla on paljon käytännön kokemusta erilaisista digitaalisista koulutusratkaisuista sekä laaja audio- ja videotekniikan osaaminen. Minulta saat käytännön vinkkejä striimaukseen.  

>> Verkostoidu LinkedInissä

Viklund Pia, asiantuntija

 • HR-asiantuntija, HR-prosessit

Olen työskennellyt yli 20 vuotta erilaisissa HR:n ja hallinnon asiantuntija, esihenkilö- ja johtotehtävissä mm. ABB:llä, Ponssella, Abloyllä ja Pelastusopistolla. Olen laittanut niin kutsutusti käsiä saveen useita kertoja ja ollut mukana HR-prosessien digitalisoinnissa, HR-järjestelmien hankintaprosesseissa sekä käyttöönotoissa. Haluan auttaa yrityksiä vastaavien prosessien läpivienneissä mm. inhimillisen tuottavuuden parantamisen ja riskienhallinnan näkökulmasta. 

>> Verkostoidu LinkedInissä

 

 

Yritykset

DigiHR-hankkeen kehityspolkuihin osallistuu 12 keskisuomalaista HR:n kehittämisestä ja uusista tuulista kiinnostunutta pk-yritystä: