Projektin esittely

Käsi kirjan aukeamalla

Kansallista & kansainvälistä kyberosaamista kasvattamassa

CYBERDI-projektissa tavoitteenamme on kehittää teknologisesti ja toiminnallisesti parhaita käytäntöjä kyberrikoksien estämiseen, tutkimiseen ja selvittämiseen sekä kasvattaa käyttäjälähtöisesti yleistä tietoisuutta digitaalisen maailman uhkista ja rikollisuudesta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten poliisi- ja kyberturvallisuusorganisaatioiden, yrittäjäjärjestöjen, koulutuksesta vastaavien organisaatioiden sekä valtionhallinnon ja terveydenhuoltosektorin kanssa.

CYBERDI-projektikokonaisuus jakautuu tavoitteiden osalta kolmeen työpakettiin:

1

Kyberrikollisuuden torjuminen
Edistämme yhteistyössä viranomaisten kanssa kyvykkyyttä torjua digitaalisessa ympäristössä tehtäviä rikoksia hyödyntäen moderneja teknologioita (mm. tekoälyä, koneoppimista ja data-analytiikkaa) sekä kehitämme uusia tehokkaita yhteistyömalleja kyberrikosten ennaltaehkäisemiseen ja tutkintaan.

2

Tietoisuuden kasvattaminen
Kasvatamme digitaalisen maailman turvallisuuteen ja kyberrikollisuuteen liittyvää tietoisuutta ja osaamista yrityksissä sekä terveydenhuollon organisaatioissa. Kansantajuisen ja laajalla rintamalla toteutettavan kampanjointimme kohteena ovat myös somessa aktiivisesti toimivat nuoret ja koululaiset.

3

Yhteistyön vahvistaminen
Vahvistamme ja laajennamme yhteistyökumppanuuksiamme tekemällä tehokkaaseen kyberuhkien torjuntaan ja kyberrikostutkintaan liittyvää aktiivista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatyöryhmissä sekä TKI-verkostostoissa.

Projektin rahoittajat ja toteutusaika

CybeRDI - Cybercrime prevention, awareness raising and capacity building by RDI on modern cyber attacks, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Poliisiammattikorkeakoulun (POLAMK) yhteisprojektin rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö.

CYBERDI-projektin toteutusaika on 10/2018-12/2021.

Haluatko lisää tietoa hankkeesta tai osallistua kampanjointiin?

Ota yhteyttä:

Kaisa Sulasalmi

Markkinointisuunnittelija, Marketing Designer
Viestintäpalvelut, Communication Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358505758543