Mitä kuntoutus on

AIRE kuntoutus kuvituskuva

Jamkin Kuntoutusinstituutissa tehdään monipuolista koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyötä monialaisen kuntoutuksen parissa. Kuntoutusinstituutin AIRE-projektissa (9/2021-8/2023) edistämme kuntoutusalan digiloikkaa ja kehitämme tulevaisuuden kuntoutuspalveluita.

Ihminen voi tarvita kuntoutusta esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. Kuntoutus auttaa meitä pärjäämään työelämässäjaksamaan arjessa ja sen avulla tuetaan sairauksien hoidossa.

Esimerkkejä erilaisen kuntoutuksen jaottelusta

  • Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille. Ammatillisessa kuntoutuksessa saa apua haasteisiin, joiden takia työkyky on heikentynyt.
  • Sosiaalinen kuntoutus auttaa arjen hallinnassa ja kytkeytyy usein muuhun kuntoutukseen. Sosiaalisessa kuntoutuksessa autetaan kulumaan yhteisöön ja yhteiskuntaan.
  • Lääkinnällinen kuntoutus auttaa selviämään sairauden kanssa tai parantumaan sairaudesta. Lääkinnällisellä kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Suomessa kuntoutusta järjestäviä osapuolia ovat kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto, Kela, vakuutus- ja eläkelaitokset, opetustoimi, Te-palvelut ja työterveyshuolto.

Voit lukea aiheesta lisää Kuntoutusinstitituutin kotisivuilta sekä Kuntoutus selkokielellä -oppaasta. Oppaan on julkaissut Kuntoutussäätiö (03/2020).

---------------------

AIRE-projektin aihepiirin ja sisältöjen seuraaminen onnistuu somessa #AIREhanke. Lisää tietoa koko projektista ja tekemisestämme löytyy jamk.fi/aire -kotisivuillamme.