Mitä bottikouluttaja tekee

Ihmiskäsi koskettaa tekoälyä kuvaavaa ympyrää

Jamkin Kuntoutusinstituutin AIRE-projektissa koulutetaan chatbotteja kuntoutuksen toimintaympäristöön. Bottikouluttajat opettavat botille esimerkkejä, minkälaisia kysymyksiä tai kommentteja botti tulee ihmisiä palvellessaan ihmisiltä saamaan, sekä sen, mitä ja miten niihin pitäisi vastata. Kuntoutusalan toimintaympäristössä botille kerrotaan tyypillisimpiä kuntoutukseen liittyviä avainsanoja ja esimerkkilauseita, joiden avulla botti kykenee mallintamaan luonnollista keskustelua mahdollisimman hyvin.

AIRE-projektissa bottikouluttajien käytössä on RASA & Botfront -avoimen lähdekoodin bottialusta, jonka on toimittanut Neuvo (https://neuvo.ai/).

Bottialustalla tehtävä koulutus rakentuu pitkälti näiden peruskäsitteiden varaan:

INTENTTI = Lausekokonaisuus/-rakenne, jonka ohjelma tunnistaa. Eli se aihe/asia, mihin ihminen kysymyksellään pyrkii, hän kertoo vaikkapa kivusta ”Polveen sattuu mitä teen?”

ENTITEETTI = Yksittäiset sanat, usein substantiiveja. Eli se aihe/asia, johon ihmisen kysymys kohdistuu, esim. polvi (”Polveen sattuu…”). Entiteetit ohjaavat tekoälyä ymmärtämään mistä intentistä kulloinkin on kyse. Tekoäly oppii, että tietty entiteetti liittyy tiettyyn intenttiin.

STORY = Mahdollinen keskustelupolun eteneminen. Esimerkiksi mitä botti vastaa johonkin tiettyyn intenttiin. Botti voi antaa tietoa tai esittää lisäkysymyksen. Vaikkapa tähän malliin:

  • Ihminen kysyy botilta: ”Polveen sattuu mitä teen”
  • Botti vastaa: ”Onpa ikävä kuulla” ja jatkaa ”Valitse ohesta vaihtoehto, joka kuvaa polvikipuasi, niin voin auttaa sinua paremmin”
  • Botti tarjoaa vaihtoehdot 1) ”Kipu on alkanut äkillisesti” ja 2) ”Kipu on jatkunut pidemmän aikaa”
  • Ihminen valitsee jommankumman vaihtoehdon ja botti kuljettaa keskustelua oikeaan suuntaan ihmiseltä saamansa vastauksen perusteella

Bottikouluttajan työ on jatkuvaa botin kehittämistä fiksummaksi. Perusopetuksen, erilaisten esimerkkien opettamisen jälkeen, bottikuiskaaja seuraa aktiivisesti minkälaista aineistoa botti kerryttää sisäänsä. Botille on koulutettava mikä on olennaista ja asiallista sisältöä, jonka oppimisesta on sille hyötyä, ja mikä taas ei. Oppivaa konetta on autettava ymmärtämään, mitä se ei vielä tiedä eikä osaa.

Mitä enemmän ja laajemmin botissa on sisältöä, sitä paremmin botti tunnistaa siihen syötettävää sanastoa ja se kykenee vastamaan ihmisten tarpeisiin mahdollisimman hyvin ja oikein. Luotettava botti syntyy oppivan koneen ja sitä aktiivisesti opettavan ihmisen välisessä yhteistyössä.

---------------------

AIRE-projektin aihepiirin ja sisältöjen seuraaminen onnistuu somessa #AIREhanke. Lisää tietoa koko projektista ja tekemisestämme löytyy jamk.fi/aire -kotisivuillamme.