Mikä on chatbot

AIRE chatbot kuvituskuva

Jamkin Kuntoutusinstituutin AIRE-projektissa kehitetään keskustelevaa tekoäalyä eli chatbotteja kuntoutuksen toimintaympäristöön. Chatbot on tietokoneohjelma, joka matkii ihmismäistä keskustelua.

Chatbotin - tai tuttavallisemmin botin - kanssa käytävä keskustelu perustuu siihen, että botti pyrkii tunnistamaan jonkin tietyn aihepiirin avainsanoja, muodostaa niiden perusteella vastauksen ihmisen esittämään kysymykseen ja esittää mahdollisesti uusia kysymyksiä saamiensa vastausten perusteella.

Chatbotin ymmärryksen ja sanavarastojen taustalla ovat ihmiset, jotka ovat opettaneet botille, minkälaisia kysymyksiä se mahdollisesti tulee samaan ja mitä sen pitäisi niihin vastata. 

Chatbotin toiminnassa on siis kyse ihmisen koneelle luomista säännöistä, joita kone automatisoi ja joista se oppii ohjatusti. On tarkoitus, että tekoäly oppii annetuista esimerkeistä siten, ettei kaikkia sanoja ja lausenrakenteita tarvitse erikseen opettaa.

AIRE-projektissa botille opetetaan kuntoutusalaan liittyviä keskeisimpiä avainsanoja ja esimerkkilauseita, joiden avulla botti kykenee käymään ”keskustelua” ihmisen kanssa, vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin ja antamaan tarvittavaa ohjeistusta.

Haluatko tutustua Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollossa jo käytössä oleviin botteihin? Löydät useita esimerkkejä HyteAiRO-verkoston sivuilta.

---------------------

AIRE-projektin aihepiirin ja sisältöjen seuraaminen onnistuu somessa #AIREhanke. Lisää tietoa koko projektista ja tekemisestämme löytyy jamk.fi/aire -kotisivuillamme.