Mikä on AuroraAI

AuroraAI kuvituskuva

AuroraAI on valtakunnallinen tekoälyn hyödyntämiseen tähtäävä ohjelma, jonka tavoitteena on pyrkiä helpottamaan ihmisten pääsyä erilaisten julkisten ja yksityisten palveluiden äärelle tekoälyavusteisesti.

Jamkin Kuntoutusinstituutin AIRE-projektissa rakennamme ja koulutamme keskustelevaa tekoälyä eli chatbottia, joka sisältää kuntoutuksen eri vaiheissa käytössä olevia keskustelupolkuja. Kehittämistyön tuloksena luodaan  kuntoutuksen toimintaympäristöön soveltuvaa bottiverkkoa, jota tavoitellaan liitettäväksi osaksi edellä mainittua AuroraAI-palveluverkkoa.

AuroraAI-verkossa luodaan toiminnallisia ja teknisiä edellytyksiä eri palveluiden ja alustojen keskinäiselle vuorovaikutukselle sekä yhteensopivuudelle - tarkoituksena luoda yksi ikkuna usean palvelun äärelle nykyisen siiloutuneen tarjonnan sijaan.

Olennainen osa AuroraAI-ohjelmaa on keskusteleva tekoäly eli chatbot -kehitystyö. AIRE-hankkeen pilottikäytössä oleva avoimen lähdekoodin chatbot-alusta perustuu samaan teknologiaan kuin AuroraAI-ohjelman käytössä oleva alusta. Tämä mahdollistaa järjestelmien integroimisen hankkeiden edetessä. 

Lisää tietoa AuroraAI-ohjelmasta.

---------------------

AIRE-projektin aihepiirin ja sisältöjen seuraaminen onnistuu somessa #AIREhanke. Lisää tietoa koko projektista ja tekemisestämme löytyy jamk.fi/aire -kotisivuillamme.