eAMK - Lärandets nya ekosystem

Utvecklingsprojektet för högskoleutbildning, eAMK, finansierat av finska undervisningsministeriet, genomfördes åren 2017–2020. Ett centralt utvecklingsobjekt för eAMK var att utveckla såväl korsstudier mellan yrkeshögskolorna på nätet som relevant digital pedagogik samt att stärka närheten till arbetslivet.  

Resultat

Resultaten av eAMK-projektet har sammanställts och lagrats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du hittar där t.ex. kvalitetskriterierna för virtuella kurser och digihandledning.

CampusOnline.fi är en gemensam portal för finländska yrkeshögskolors digitala kursprogram. I portalen kan studerande kostnadsfritt välja studieperioder på andra yrkeshögskolor och inkludera dem i sin examen.

Gemensam digitala kursprogram för finländska yrkeshögskolors

Alla yrkeshögskolor kan anmäla önskade studieperioder i CampusOnline.fi. Studieperioderna ska till 100 procent kunna slutföras på nätet. Kursutbudet är tillgängligt året runt. 

Ekosystem för lärande som utgår från arbetslivet

Ekosystemen för lärande är sådana dynamiska och utvecklande helheter av aktörer och redskap som främjar den studerandes kunskaper och utvecklingen av praxis i arbetslivet.

Ekosystem för lärande baseras på arbetslivsnära pedagogik samt möjligheter till digitalt lärande och tillämpning och utveckling av handledningen.

Digitaliseringen av yrkeshögskolepedagogiken

Yrkeshögskolans pedagogiska kompetens utvecklades i digipedagogiskt coachningsprogram. Dessutom utvecklades digihandledning och inlärningsanalys, en serie webbseminarier och en publikation om examen online togs fram och en familj av kunskapsmärken skapades.