eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa eAMK-hanketta toteutettiin vuosina 2017-2020. Keskeisenä kehittämiskohteena oli ammattikorkeakoulujen välisen ristiinopiskelun ja digipedagogiikan kehittäminen sekä työelämäläheisyyden vahvistaminen.

Naisen profiilikuva futuristisessa ympäristössä.

Tulokset

eAMK-hankkeen tulokset on koottu ja tallennettu Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Löydät sieltä mm. verkkototeutusten ja digiohjauksen laatukriteerit.

CampusOnline.fi opintotarjontaportaali kokoaa yhteen verkko-opintojaksotarjontaa kaikista Suomen 24 ammattikorkeakoulusta.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkotarjonta

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkotarjonta avautui CampusOnline.fi verkkopalvelussa vuonna 2018. CampusOnline.fi kokoaa yhteen Suomen ammattikorkeakoulujen verkko-opintojaksot. CampusOnline.fi mahdollistaa opintojaksojen suorittamisen 100-prosenttisesti verkossa - siellä missä opiskelijalle parhaiten sopii. Tarjontaa on ympärivuotisesti. Verkko-opintojen laadun kehittämiseksi tuotettiin verkkototeutusten laatukriteerit ja arviointityökalu.

Työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit

Oppimisen ekosysteemit ovat toimijoiden ja välineiden dynaamisia ja kehittyviä kokonaisuuksia, jotka edistävät oppijan osaamisen ja työelämän käytänteiden kehittymistä.

Oppimisen ekosysteemit perustuvat työelämäläheisen pedagogiikan sekä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksiin sekä ohjauksen soveltamiseen ja kehittämiseen.

Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio

Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogista osaamista kehitettiin valtakunnallisissa valmennuksissa. Lisäksi kehitettiin digiohjausta ja oppimisanalytiikkaa, tuotettiin webinaarisarja ja julkaisu verkkotutkinnoista sekä luotiin osaamismerkkiperhe.