Hankkeen taustaa

Toimivat parisuhteet ovat maatalousyritysten tärkeä menestystekijä sekä asutun maaseudun edellytys (Kuuva 2012). Maatalousyrittäjät työskentelevät usein työtovereina puolisoidensa kanssa, jolloin parisuhde on toimiessaan yrityksen voimavara mutta päättyessään riski yrityksen toiminnan jatkumiselle.  Samaan aikaan useat maatalousyrittäjät ovat vailla kumppania ja muita merkityksellisiä ihmissuhteita, mikä heikentää heidän elämänlaatuaan, hyvinvointiaan ja työkykyään. Yksissä-hanke vastaa ajankohtaiseen, kohderyhmän sekä eri toimijoiden esiin nostamaan tarpeeseen maaseutuyrittäjien ja muiden maalla asuvien parisuhteiden tukemisesta sekä yksinäisyyden vähentämisestä.

Maatalousyrittäjien kokema henkinen kuormitus sekä jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat olleet viime vuosina kasvussa. Muun muassa heikko satovuosi 2017 on tiukentanut maatalousyrittäjien taloudellista tilannetta entisestään, ja tämä kuormitus näkyy heikentyneenä henkisenä hyvinvointina, yksinjäämisen kokemuksina ja ongelmina viljelijöiden parisuhteissa.

Hankkeen uutuusarvo on erityisesti sen vahvistavassa ja ennaltaehkäisevässä näkökulmassa, yksinäisyyteen liittyvien kysymysten huomioinnissa, kohderyhmän erityistarpeisiin vastaamisessa ja laajan yhteistyöverkoston kokoamisessa jaettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeella on alueellista ja yhteiskunnallista merkitystä, sillä se lisää maaseudun houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä toteuttaa sote-uudistukseen tavoitetta sote-palvelujen yhteensovittamisesta.