WHODAS 2.0 käyttöönotto

WHO sallii WHODAS 2.0:n käytön maksutta ja siten myös suomenkielisen WHODAS 2.0:n versiot ovat saatavilla maksutta. Käyttöä aloittavien toivotaan kuitenkin huomioimaan seuraavaa:

Näillä rekisteröitymislomakkeella kerätty tieto auttaa WHO:ta parantamaan ja jakamaan tietoa WHODAS 2.0:n sovelluksista ja pitämään WHODAS 2.0:n käyttäjiä ajan tasalla uusimmista työkalua koskevista tiedoista ja muutoksista.

Huomioithan, että WHODAS 2.0:n käyttäjillä ei ole oikeutta tehdä siihen sisällöllisiä muutoksia, ellei WHO ole antanut nimenomaista lupaa tehdä niin. 

WHODAS 2.0 -terveyden- ja toimintarajoitteiden arviointimenetelmä on TOIMIA tietokannassa, missä on myös arviointimenetelmän ohje ja lomakkeet.

WHODAS on mukana seuraavissa TOIMIA:n suosituksissa:

  • Aikuisten toimintakyvyn itsearviointi kuntoutumistarpeen tunnistamisessa ja kuntoutumisen seurannassa (Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen (KUTI) asiantuntijaryhmän jäsenet)
  • Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneiden toimintakyvyn vähimmäisarviointi kuntoutustarpeen arvioinnissa ja kuntoutuspalveluissa (Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen (KUTI) asiantuntijaryhmän jäsenet
  • Suositus osallistumisen yleisluonteisista arviointimenetelmistä aikuisilla

WHODAS 2.0 on julkaisu useilla eri kielillä (kts. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43974). Myös ruotsinkielinen käännös on saatavilla. Sen lisäämiseksi TOIMIA tietokantaan käydään neuvotteluja.