Mikä WHODAS on?

Mikä WHODAS 2.0 on?

WHODAS 2.0 arviointimenetelmällä voidaan mitata terveyttä ja toimintakykyä

 • väestössä
 • käytännön työssä

WHODAS 2.0 perustuu Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen (ICF) luokituksen kuvauskohteisiin. Vastaajaa pyydetään arvioimaan terveydentilan vaikutuksia toimintakykyyn viimeisten 30 päivän aikana kuudella osallistumisen aihe-alueella.

WHODAS 2.0 sisältää kuusi ICF:n osallistumisen aihealuetta

 • Ymmärtäminen ja kommunikointi
 • Liikkuminen
 • Itsestä huolehtiminen
 • Ihmissuhteet
 • Arjen toiminnot
 • Yhteisöllinen osallistuminen

WHODAS 2.0 versiot

 • Täysversiossa on 36 kysymystä. Siitä voidaan laskea summapisteet sekä yksityiskohtaisempaa tietoa antavat aihealuekohtaiset pisteet. Haastatellen sen toteutus vie aikaa noin 20 minuuttia.
 • Lyhyessä versiossa on 12 kysymystä, jotka selittävät 81 % täysversion vaihtelusta. Siitä voidaan laskea summapisteet. Haastatellen sen toteutus vie aikaa noin 5 minuuttia.
 • 12+24 kysymyksen versiossa käytetään 12 kysymystä erottelemaan ongelmalliset aihealueet. Myönteisten vastausten perusteella vastaajalle esitetään enintään 24 lisäkysymystä. 12+24 kysymyksen versio voidaan toteuttaa haastatellen tai tietokoneavusteisesti.