Kehittämisprosessi

Pysytään pinnalla kehittämisprosessia tarjotaan kivijalkaliikkeille, teollisuuden pk-yrityksille ja kiinteistö- ja isännöintialan yrityksille. Yritykset voivat osallistua noin vuoden kestävään kehittämisprosessiin, jossa pääpaino on yrityksissä tapahtuvissa kokeiluissa.

Hyödyt yritykselle:

  • Kartoitamme yrityksenne muutoskyvykkyyden osa-alueet 
  • Pääset kehittämään liiketoimintaasi juuri niistä aiheista, jotka ovat yrityksesi muutoskyvykkyyden kannalta olennaisia 
  • Saat mitattua tietoa työkyvystä ja -hyvinvoinnista
  • Verkostoidut muiden yrittäjien kanssa ja saat heiltä tukea
  • Osallistut yritysryhmälle räätälöityihin valmennuksiin 
  • Toteutat kokeiluja asiantuntijoiden sparrauksessa

Hinta

Hinta on porrastettu henkilöstömäärän mukaan. Suluissa vastaavan palvelun markkinahinta.

  • Yritykset alle 10 henkilöä: 200€ (8 000€)
  • Yritykset alle 50 henkilöä: 500€ (10 000€)
  • Yritykset alle 250 henkilöä: 2000€ (12 000€)

Prosessin vaiheet

Kehittämisprosessin vaiheet:

1. Diagnoosi
Henkilöstökyselyn avulla tehtävä diagnoosi antaa käsityksen siitä, mitkä ovat yrityksen vahvuudet muutoksen kohtaamisessa ja missä pitää kehittyä. Kyselyn lisäksi työkykyä mitataan Firstbeat-testillä.

2. Valmennukset
Yritysryhmälle räätälöidään kehittämistarpeisiin sopiva valmennuskokonaisuus (2-3 puolen päivän valmennusta).

3. Kokeilujen muotoilu
Kokeilujakson tavoitteet asetetaan yrityskohtaisessa työpajassa.

4. Kokeiluvaihe
Kehittämisprosessissa keskeistä on uusien toimintamallien kokeilu. Yrityksessä otetaan käyttöön suunniteltuja uusia tekemisen tapoja. Asiantuntijat sparraavat yritystä noin seitsemän kuukauden kokeiluvaiheen aikana.

5. Vaikutusten arviointi
Kehittämisprosessin vaikutuksia arvioidaan lopuksi henkilöstökyselyllä, jonka tulosta verrataan alun diagnoosiin.

Näin käsittelemme henkilötietoja Jamkissa. Tutustu kehittämisprosessia koskevaan tietosuojaselosteeseen.