MUKA

Muutoskyvykkyyttä, kasvua ja tuottavuutta hyvinvoivasta yrityksestä

MUKA-hankkeen pääkuva, ihmisiä työskentelemässä

Hankkeen tarkoitus on parantaa suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä tunnistamalla ja ratkaisemalla pk-yritysten omassa toiminnassa kilpailukykyä estävät ja edistävät tekijät. Hankkeessa lisätään keskisuomalaisten pk-yritysten työhyvinvointia ja muutosketteryyttä vahvistamalla johdon ja henkilöstön ennakoivaa työhyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä. Kokonaisuudesta syntyy uudistuvia, vetovoimaisia työllistäjiä, jotka kykenevät ennakoimaan muutoksia ja sopeutumaan niihin.

Hanke toteutetaan 1.1.2015–31.12.2017. Päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Humap Oy.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Rahoitus: 373 352€ (josta EU-rahoitus 298 681€)

Taustaa

Yritykset kokevat muutoshaasteita niin yrityksen sisältä tulevista tarpeista kuin ulkopuolisistakin tekijöistä johtuen. Yhteiskunnalliset muutokset, asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja kilpailun kasvaminen ovat tekijöitä, joiden vuoksi on reagoitava entistä ketterämmin. Koko henkilöstö on otettava mukaan ja pidettävä yhteinen suunta kirkkaana. Tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan ne tekijät, jotka edistävät ja toisaalta estävät kasvua ja muutoskyvykkyyttä. Yrityskohtaisesti räätälöidyn kehittämistyön avulla rakennetaan pohjaa liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvulle koko henkilöstöä osallistaen. Yhteinen tahtotila ja niihin liittyvien tavoitteiden käytäntöön vieminen yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa ovat keinoja, joilla yritysten muutosketteryyttä vahvistetaan.

Tutustu hankkeen digijulkaisuun ja peliin.

Ota yhteyttä

Monialaisen asiantuntijatiimimme kanssa autamme keskisuomalaisia pk-yrityksiä kehittymään muutoskyvykkäiksi organisaatioiksi. Tätä työtä teemme henkilöstöä osallistamalla, jotta saamme kaikkien aivot käyttöön ja luomme yrityksiin positiivista tekemisen meininkiä. Tarvitsemme hyvinvoivia ja hallitusti kasvavia pk-yrityksiä!

Marianne Ekonen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358504098352