Kunta-Virveli

Kunta-Virveli kokoaa liikunnan edistämisen tunnuslukuja kunnista. Kunta-Virveliin on koottu liikunnan edistämisen tilastotietoa siten, että tietoa olisi helppo hyödyntää päätöksenteossa kunnissa, hyvinvointialueilla, valtionhallinnossa ja järjestöissä.

Kunta-Virveli on vuorovaikutteinen visualisointi- ja ennakointityökalu liikuntatiedosta. Likes kokoaa Kunta-Virveliin trenditietoa liikunnan edistämisen resursseista sekä Suomen kuntien väestörakenteesta, elinvoimaisuudesta ja liikunnan olosuhteista.

Liikunnan edistämisen tilastotieto esitetään Kunta-Virvelissä helposti hyödynnettävässä muodossa. Tietoa voidaan käyttää päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tukena kunnissa, hyvinvointialueilla, valtionhallinnossa ja järjestöissä. Kunta-Virvelin tietoja käytetään myös taustatietoina Likesin seuranta- ja arviointitutkimuksissa.

Kunta-Virveli on laadittu Microsoftin Power BI -raportointi-, analysointi- ja visualisointiohjelmalla.

Siirry Kunta-Virveliin tästä!

Viittausohje

Kunta-Virveli. 2023. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu pp.kk.vvv. www.jamk.fi/kuntavirveli. 

Julkaisut ja materiaalit 

Kuntien liikunnan edistämisen rakenteet, resurssit ja voimavarat (Kurre-hankkeen loppuraportti)

Valtion jakamat liikunnan kehittämisavustukset paikallisesti ja alueellisesti vuosina 2017–2020 pdf

Lisätietoja

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737

Tuomas Kukko

Tilastoasiantuntija, Statistician
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447287566

Henni Syväoja

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358444932445