INPRO - Interprofessionalism in action!

Ammattienvälisen koulutuksen ja käytännön yhteistyön yhteensovittaminen: alueellisten kokemusten avulla kansainvälistä vaihtoa.

Nainen istuu jumppapallolla

Mikä on INPRO?

INPRO on Erasmus+ -rahoitteinen kansainvälinen hanke (2021-2023), jossa korkeakoulut ja kuntoutuskeskukset tekevät yhteistyötä ammattivälisen yhteistyön lisäämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

INPRO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja terveys- ja sosiaalialan ammattienväliseen yhteistyöhön niin koulutuksessa kuin työelämässä sekä edistää sujuvaa siirtymistä koulutuksesta varsinaiseen työelämään.  INPRO -hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan työvoimaresurssien riittävyyttä sekä sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden toimintakyvyn, terveyden ja elämänlaadun kohenemista. ​

Haluamme saada ammattienvälisen yhteistyön (IPECP; Interprofessional Education and Collaborative Practice) toimimaan!

Ajankohtaista INPRO-projektissa

INPRO International ICF -webinaari järjestetään tiistaina 13.12.2022

Uutinen

INPRO International ICF -webinaari järjestetään tiistaina 13.12.2022

INPRO-hankkeen toinen INPRO International ICF -webinaari järjestetään tiistaina 13.12.2022 kello 3:00-15:00 CET Zoomin kautta.

Blogi 9 Suomi: INPRO-osaamisen viitekehys Rauhalahden kuntoutusyksikössä

Uutinen

Blogi 9 Suomi: INPRO-osaamisen viitekehys Rauhalahden kuntoutusyksikössä

Kuopiossa sijaitsevan Coronarian Rauhalahden kuntoutusyksikön tiiminvetäjä Minna Enqvist on pilotoinut INPRO-osaamisviitekehyksen (INPRO CF) käyttöä moniammatillisessa tiimissään.

Blogi 8 Hollanti: Vihdoinkin tapasimme toisemme Suomessa!

Uutinen

Blogi 8 Hollanti: Vihdoinkin tapasimme toisemme Suomessa!

INPRO-hankkeen projektipäällikkö Andrea Werkman kertoo kokemuksia ensimmäisestä hankepartnereiden tapaamisesta Jyväskylässä Keski-Suomessa.

Seuraa meitä myös somessa!

INPRO konsortio

INPRO-hankkeessa on mukana neljä maata: korkeakoulut Hollannista, Belgiasta, Itävallasta ja Suomesta sekä kuntoutuskeskukset Hollannista, Itävallasta ja Suomesta.

Tutustu konsortioon tästä!

Suomen osuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) yhdessä Coronarian kanssa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. JAMK toimii aktiivisessa yhteistyössä työelämän kanssa ja laajassa kansainvälisessä verkostossa. Opiskelijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. 

Coronaria on 100 % suomalainen kuntoutuksen, terveyden, silmäterveyden ja optisen alan erikoisosaaja. Meille ihmisestä huolehtiminen ja terveyden edistäminen ovat tärkeimmät lähtökohdat palveluidemme tuottamisessa. Rakennamme Suomeen terveydenhuoltoa, josta hyötyvät kaikki: asiakkaat saavat parempaa hoitoa, henkilöstö voi paremmin ja yhteiskunta säästää rahaa.