INPRO - Interprofessionalism in action!

Ammattienvälisen koulutuksen ja käytännön yhteistyön yhteensovittaminen: alueellisten kokemusten avulla kansainvälistä vaihtoa.

Nainen istuu jumppapallolla

Mikä on INPRO?

INPRO on Erasmus+ -rahoitteinen kansainvälinen hanke (2021-2023), jossa korkeakoulut ja kuntoutuskeskukset tekevät yhteistyötä ammattivälisen yhteistyön lisäämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

INPRO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja terveys- ja sosiaalialan ammattienväliseen yhteistyöhön niin koulutuksessa kuin työelämässä sekä edistää sujuvaa siirtymistä koulutuksesta varsinaiseen työelämään.  INPRO -hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan työvoimaresurssien riittävyyttä sekä sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden toimintakyvyn, terveyden ja elämänlaadun kohenemista. ​

Haluamme saada ammattienvälisen yhteistyön (IPECP; Interprofessional Education and Collaborative Practice) toimimaan!

Ajankohtaista INPRO-projektissa

Blogi 7 Belgia: INPROn osaamisen viitekehyksen pilotointi vuonna 2022

Uutinen

Blogi 7 Belgia: INPROn osaamisen viitekehyksen pilotointi vuonna 2022

Blogissa esitellään osaamisen viitekehyksen (INPRO CF) pilotointiin liittyvät hankkeet vuonna 2022.

Blogi 6 Itävalta: Miten moniammatillinen koulutus (IPE) toimii – kahden prosessioppaan avulla!

Uutinen

Blogi 6 Itävalta: Miten moniammatillinen koulutus (IPE) toimii – kahden prosessioppaan avulla!

Blogi 6 Itävalta: Miten moniammatillinen koulutus (IPE) toimii – kahden prosessioppaan avulla!

INPRO-lippu Alankomaista Suomeen

Uutinen

INPRO-lippu Alankomaista Suomeen

INPRO-lippu saapui Alankomaista Suomeen.

Seuraa meitä myös somessa!

INPRO konsortio

INPRO-hankkeessa on mukana neljä maata: korkeakoulut Hollannista, Belgiasta, Itävallasta ja Suomesta sekä kuntoutuskeskukset Hollannista, Itävallasta ja Suomesta.

Tutustu konsortioon tästä!

Suomen osuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) yhdessä Coronarian kanssa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. JAMK toimii aktiivisessa yhteistyössä työelämän kanssa ja laajassa kansainvälisessä verkostossa. Opiskelijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. 

Coronaria on 100 % suomalainen kuntoutuksen, terveyden, silmäterveyden ja optisen alan erikoisosaaja. Meille ihmisestä huolehtiminen ja terveyden edistäminen ovat tärkeimmät lähtökohdat palveluidemme tuottamisessa. Rakennamme Suomeen terveydenhuoltoa, josta hyötyvät kaikki: asiakkaat saavat parempaa hoitoa, henkilöstö voi paremmin ja yhteiskunta säästää rahaa.