eMuovi

Suomen maataloudessa muodostuu vuosittain noin 12 000 tonnia jätemuoveja. Kierrätyksen määrä on vähäinen ja keräämättä jääneistä muoveista suurin osa menee polttoon. eMuovi -hankkeessa lähdetään kehittämään alustaekosysteemiä, joka yhdistää maatalousmuovien toimitusketjun toimijat siten, että mahdollisimman suuri osa jätemuoveista saadaan kiertoon ja osaksi aitoa kiertotaloutta.

Kuvituskuva

Digitaalinen alusta maatalouden jätemuoveille

eMuovi -hankkeessa tullaan määrittelemään ja kehittämään tietoa keräävä ja tuottava alustaekosysteemi, joka yhdistää maatalousmuovin toimitusketjun toimijat siten, että mahdollisimman suuri osuus käytöstä poistetuista muoveista saadaan suljettuun kiertoon ja osaksi aitoa kiertotaloutta.

Maatalousmuovien alustaekosysteemi toimii kaksisuuntaisena tiedonvaihtoalustana, jonka avulla maa- ja puutarhatilat voivat ilmoittaa muovijakeiden määrän, laadun ja sijainnin noutoa varten. Käsittelijät puolestaan voivat ilmoittaa tarpeensa ja vastaanottokriteerit. Myös muovien valmistajat, kuljettajat ja kauppa voivat tuottaa alustaekosysteemiin tietoa sekä saada sitä. Tällä varmistetaan jatkuva ajantasainen tiedonkulu eri toimijoiden välillä tehokkaan toimitusketjun aikaansaamiseksi.

Digitaalisen alustaekosysteemin avulla tiedetään paremmin muovien todelliset käyttömäärät ja -kohteet, varastot ja käytöstä poistettujen muovien käsittelymäärät. Tämän avulla päästään kehittämään koko arvoketjua, vähentämään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja korvaamaan niitä muilla materiaaleilla.

Alustaekosysteemiä on tarkoitus pystyä tarvittaessa laajentamaan; alustoja, järjestelmiä, sovelluksia ja APIa (Application programming interface) voidaan tarvittaessa vaihtaa ja kehittää. Kiertotalouden alustaekosysteemi tuottaa merkittävää lisäarvoa ekosysteemin eri toimijoille. Tehokkaan tiedonvaihdon lisäksi se edistää uusia tuoteinnovaatioita sekä erilaisten palveluiden käyttöä ja kehittämistä alkutuotantoon ja maaseudulle.

Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat maa- ja puutarhatilat. Toiminta-alueena on Järvi-Suomen alueen maakunnat: Keski-Suomi, Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutukseen osallistuu innovaatioryhmä, johon kuuluvat viljelijöiden hankintarengas Saarijärveltä, Järvi-Suomen alueen MTK-liitot, MTK Keskusliitto, Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Wimao Oy, Clean Plastic Finland Oy, Itä-Suomen Murskauskeskus Oy, Suomen Uusiomuovi Oy ja Muoviteollisuus ry.

On erinomainen asia, että maatalousmuovien hyötykäyttöä kehitetään. Kertakäyttöisyys korvautuu kiertotaloudella ja toimiva keräys on laadukkaan uusiomuovin edellytys. Suomessa asiasta vastuuta kantavalla muoviteollisuudella on käyttöä laadukkaalle keräysmuoville ja on hienoa saada olla mukana tässä työssä. -Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä

Ajankohtaista

Uutinen

Digitaalinen alusta kertoo tulevaisuudessa muovien todelliset käyttömäärät ja -kohteet

Jätemuovista iso osa päätyy edelleen polttoon sen sijaan, että se palautuisi kierrätyksen kautta takaisin käyttöön. Jamkissa lähdetään kehittämään alustaa, jonka avulla entistä suurempi osa jätemuovista saadaan kiertoon ja osaksi kiertotaloutta.

Lisätietoja

Eero Aarresola

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358406476546

Ilkka Suur-Uski

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358405783154

Juha Pesonen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358400884481