eMuovi

Suomen maataloudessa muodostuu vuosittain noin 14 000 tonnia jätemuoveja. Kierrätyksen määrä on vähäinen, ja keräämättä jääneistä muoveista suurin osa menee polttoon. eMuovi-hankkeessa kehitetään alustaratkaisu, joka auttaa maatalousmuovien saattamista kiertoon – päästö- ja luontovaikutukset huomioiden. Se tarjoaa ja yhdistää tietoa materiaaleista sekä päästöistä oikea-aikaisesti ja siten, että ympäristön kannalta oikeiden valintojen tekeminen helpottuu.

Kuvituskuva

Digitaalinen alusta maatalouden jätemuoveille

eMuovi -hankkeessa määritellään, kehitetään ja testataan digitaalinen alusta ja siihen liittyvä datan hallinta toimijoittain ja toiminnoittain. Tavoitteena on mahdollistaa maatalousmuoviarvoketjussa ilmastolle haitallisten päästöjen vaivaton laskenta sekä havainnollistaa erilaisten valintojen vaikuttavuus ilmaston kannalta. Maataloudessa tehtäviä valintoja ovat esimerkiksi uusioraaka-aineen käyttäminen neitseellisen raaka-aineen sijasta tai jätemuovien toimittaminen uusiokäsittelyyn niiden polttamisen sijasta.

Hankkeen tuottama tieto hyödyttää maatalouden alkutuottajia. Hankkeen avulla voidaan mm.

  • kasvattaa ympäristövastuullisuusosaamista,
  • kehittää kyvykkyyttä vastata kasvaviin vastuullisuusraportointivaateisiin,
  • tuoda näkyväksi omien valintojen vaikutukset ilmastolle sekä
  • mahdollistaa helppo ja vaivaton päästölaskenta.

Hankkeessa pilotoidaan päästölaskentaa viidessä esimerkkiarvoketjussa. Pilotit toteutetaan viidessä eri maakunnassa, ja piloteiksi pyritään saamaan erilaisia tiloja. Hanke toteuttaa päästölaskennan yhdessä tilallisten kanssa.

Neitseellisen raaka-aineen vähentäminen ja korvaaminen uusioraaka-aineella on meidän kaikkien etu." - Projektipäälliikö Eero Aarresola

Hankkeessa selvitetään myös luontojalanjälkilaskennan vaatimukset ja periaatteet maatalousmuoviarvoketjussa. Alustalle sisällytetään tietopaketti luontojalanjälkilaskennasta, mikä auttaa jatkossa arvoketjun kaikkia eri toimijoita huomioimaan entistä paremmin luontovaikutukset.

Hankkeessa kehitettävä alusta luo hyvät edellytykset alustaekosysteemille, johon voi ideaalitilanteessa kuulua muitakin kiertotaloutta edistäviä alustoja ja järjestelmiä. Kiertotalouden alustaekosysteemi tuottaisi merkittävää arvoa ekosysteemin toimijoille sekä laajemmin edistäisi kiertotalouden toteutumista valtakunnallisesti.

On erinomainen asia, että maatalousmuovien hyötykäyttöä kehitetään. Kertakäyttöisyys korvautuu kiertotaloudella ja toimiva keräys on laadukkaan uusiomuovin edellytys. Suomessa asiasta vastuuta kantavalla muoviteollisuudella on käyttöä laadukkaalle keräysmuoville ja on hienoa saada olla mukana tässä työssä. -Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä

Ajankohtaista

Uutinen

Digitaalinen alusta kertoo tulevaisuudessa muovien todelliset käyttömäärät ja -kohteet

Jätemuovista iso osa päätyy edelleen polttoon sen sijaan, että se palautuisi kierrätyksen kautta takaisin käyttöön. Jamkissa lähdetään kehittämään alustaa, jonka avulla entistä suurempi osa jätemuovista saadaan kiertoon ja osaksi kiertotaloutta.

Lisätietoja hankkeesta

Emuovi-hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat maa- ja puutarhatilat. Toiminta-alueena on Järvi-Suomen alueen maakunnat: Keski-Suomi, Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu hallinnoi ja toteuttaa hankkeen vuoden 2024 aikana. Hankkeen toteutukseen osallistuu lisäksi innovaatioryhmä, johon kuuluvat viljelijöiden hankintarengas Saarijärveltä, Järvi-Suomen alueen MTK-liitot, MTK Keskusliitto, Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Wimao Oy, Clean Plastic Finland Oy, Itä-Suomen Murskauskeskus Oy, Suomen Uusiomuovi Oy ja Muoviteollisuus ry.

Kysy lisää!

Eero Aarresola

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358406476546

Ilkka Suur-Uski

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358405783154

Juha Pesonen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358400884481

Juha Paananen

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358406624701