Digisti kylässä

  • Haluatko edistää terveyttäsi ja lisätä hyvinvointiasi?
  • Kaipaatko kylällesi yhteistä toimintaa?
  • Tarvitsetko apua verkkopankin tai OmaKanta-palvelun käyttämiseen?
  • Toivoisitko kylällenne näkyvyyttä?
Digivireä Keski-Suomi kuvituskuva

Kylien digimahdollisuudet – tarjolla hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä!

Keskisuomalaiset kylät ovat tervetulleita mukaan Digisti kylässä -hankkeeseen, jonka tavoite on lisätä maaseudun asukkaiden hyvinvointia, edistää yhteisöllisyyttä, lisätä digitalisaatiomyönteisyyttä sekä maaseudun vetovoimaisuutta.

Hankkeessa vahvistamme kyläläisten taitoja erilaisten sähköisten palveluiden sekä laitteiden käyttämisessä järjestämällä esimerkiksi digiklinikoita ja digipalvelupäiviä. Toiminnan juurruttamiseksi koordinoimme myös digivertaistoimintaa ja perehdytämme digitutoreita.

Edistämme kyläläisten hyvinvointia kannustamalla ja opastamalla heitä käyttämään erilaisia terveyden ylläpitämistä ja seurantaa tukevia sovelluksia sekä palveluita. Myös kylien lapset ja nuoret kutsumme mukaan toimintaan tekemään vaikkapa videoita asuinpaikastaan.

Hanke tarjoaa digitaalisia mahdollisuuksia kyläläisten vuoropuheluun ja edesauttaa oman kylän toimintaan osallistumista. Yhteisöllinen elämäntapa mahdollistuu digisti myös niillä kylillä, joilla ei ole varsinaista kokoontumispaikkaa.  Erityisesti ikäihmisten digisyrjäytymistä torjutaan tuomalla palvelut kaikkien ulottuville. Lisäksi keskisuomalainen maaseutu saa sekä alueellista että kansallista näkyvyyttä sekä alati vahvistuvan maaseutubrändin.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä, millaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja hankkeemme voisi teidän kylällenne tarjota!

Digisti kylässä -hanketta rahoittaa maaseuturahasto Keski-Suomen ELY-keskukselta ja sitä toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri yhteistyössä eri paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2019-31.1.2021.