Energiapuupaalit kuivuvat tehokkaasti aurinkoenergialla

JAMKin tutkimus: Energiapuupaalit kuivuvat tehokkaasti aurinkoenergialla

Biotalousinstituutissa on selvitetty, voiko aurinkoenergiaa hyödyntämällä tehostaa energiapuupaalien kuivumista.

Biopooli-hankkeessa saatujen tutkimustulosten perusteella yhtenä mahdollisuutena voisi olla aurinkoenergia. Menetelmän avulla kohteessa kuivatettava hake alentaa myös kuljetuskustannuksia. Lisäksi kuiva metsähake on lämpöarvoltaan kosteaa parempaa.

Tutkimuksessa kokopuupaaleista kasattiin neljä erillistä pinoa. Yhteen asennettiin aurinkoenergialla toimivat kuivaimet kolmen muun pinon toimiessa verrokkeina. Pinoista kaksi koottiin pino- ja kaksi ristiladontana.

Aurinkoenergialla toimivat kuivaimet asennettiin pinoladonnalla tehtyyn kasaan. Kasat punnittiin ja niistä otettiin kosteusnäytteitä ennen ja jälkeen kuivauksen. Aurinkokuivatettuun pinoladottuun kasaan sekä yhteen ristiladottuun kasaan oli asennettu myös dataloggerit, jotka keräsivät koko tutkimuksen ajan tietoa ilmankosteudesta ja sisälämpötilasta.

– Punnitustulosten perusteella aurinkokuivatettu pino kuivui parhaiten. Painoa oli pudonnut noin 38 % kun verrokkipinoissa pudotus oli keskimäärin 30 - 35 %, JAMKiin opinnäytetyön tehnyt agrologi Arttu Pöyhönen kertoo.

– Kosteusnäytteiden perusteella osoittautui, että ristilandontapinot olivat kuitenkin kuivaneet parhaiten. Verrattaessa aurinkoenergialla kuivatettua pinoladontapinoa kosteusnäytteiden perusteella luontaisesti kuivuneeseen pinoladontapinoon huomasimme, että kosteutta oli lähtenyt aurinkokuivatetusta pinoladontapinosta enemmän kuin luontaisesti kuivuneesta pinoladontapinosta, Pöyhönen lisää.

Dataloggerimitatuista pinoista nähtiin, että kosteus oli alhaisempi aurinkokuivatetun pinoladontapinon etuosassa kuin ristiladontapinon etuosassa. Pinojen takaosien välillä ei ollut suuria kosteus- eikä lämpötilaeroja. Vertailussa huomattiin myös, että ulkoilman kosteus vaikutti suuresti pinojen sisällä olevaan kosteuteen, mutta lämpötilavaihtelu ulkoilmassa ei siellä näkynyt.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että aurinkokuivaamisesta on hyötyä. Kosteusnäytteet viittasivat myös siihen, että ladontatekniikalla on enemmän merkitystä, kuin itse kuivumisen tehostamisella aurinkoenergialla. Tulokset kannustavatkin jatkotutkimusten tekemiseen aurinkokuivausmenetelmää hyödyntäen.

Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan (Biopooli)-hanketta rahoittaa Euroopan Unionin aluekehitysrahasto.

Lisätietoja:
Arttu Pöyhönen, 040 767 8141, arttu.poyhonen93(at)gmail.com sekä Hannu Vilkkilä, projekti-insinööri, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti