jamk.fi

Tutustu suomenkielisten AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja ohjeisiin. Ohjeet koskevat sekä päivä- että monimuotototeutuksia.

Hakuajat ja -toiveet

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan yhdellä lomakkeella ja koulutustarjonta on saatavilla samasta nettiosoitteesta www.opintopolku.fi  ja www.studyinfo.fi

1. Ensimmäinen, englanninkielisten AMK- ja YAMK-tutkintojen (+ yliopistojen taidealoja), hakuaika on 7.1.-27.1.2015 klo 15 saakka.
2. Toinen hakuaika, suomenkielisiin koulutuksiin, on 17.3.-9.4.2015 klo 15 saakka.
Kaksi erillistä hakuaikaa, jotka kuuluvat samaan yhteishakuun.

 • Samalla hakulomakkeella voi hakea enintään kuuteen koulutukseen.
 • Huomioi, että nuo kuusi voivat olla sekä ammattikorkeakoulujen ja/tai yliopistojen hakukohteita.
 • 6 hakutoiveen maksimimäärä koskee näitä kumpaakin hakuaikaa eli näissä voi hakea yhteensä 6 toiveeseen, jotka on asetettava hakuaikana sitovaan ensisijaisuusjärjestykseen.
 • Muista siis järjestää hakulomakkeella koulutukset mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on se koulutus, johon eniten haluat.

 

Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat, eikä niihin ole enää mahdollista päästä (vaikka pisteet niihin riittäisivätkin).

Hakutoivejärjestystä voi muuttaa vain kunkin hakuajan päättymiseen saakka. Voit tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

Tärkeää huomata hakutoiveista:

 • Muista tammikuussa, että 6 toiveen maksimimäärä koskee myös maaliskuun hakuaikaa. 
 • Eli toiveita on jätettävä "tyhjäksi" myös maaliskuun hakua varten, jos haluaa hakea myös suomenkielisiin koulutuksiin.
 • Maaliskuun haussa suomenkielisiä toiveita  voi laittaa ennen englanninkielisiä toiveita tai niiden väliin tai jälkeen.
 • Englanninkielisten ohjelmien keskinäistä järjestystä ei voi kuitenkaan muuttaa enää toisena hakuaikana (maaliskuussa).
 • Yhteishaun jälkimmäisessä hakuajassa (maaliskuussa) voi poistaa kokonaan englanninkieliset hakutoiveet (mutta ei siis vain osaa niistä).

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaku

Katso miten yhteishaku toimii.

Voit katsoa videon myös täältä »

Aikataulut

1. Ensimmäinen hakuaika, englanninkielisiin AMK- ja YAMK-tutkintoihin, 7.-27.1.2015 klo 15.00 asti osoitteessa www.studyinfo.fi.

1.1. Ammatti-ja erikoisammattitutkinnon sekä ulkomaisen tutkinnon todistuskopioiden oltava perillä 10.2.2015 klo 15.00.

2. Toinen hakuaika, suomenkielisiin AMK- ja YAMK-tutkintoihin, 17.3.-9.4.2015 klo 15.00 www.opintopolku.fi

2.1  Ammatti-ja erikoisammattitutkinnon sekä ulkomaisen tutkinnon todistuskopioiden oltava perillä 23.4.2015 klo 15.00.

3. Valintojen julkistaminen viimeistään 1.7.2015
4. Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 15.7.2015 klo 15

Tutkinto, jolla voit hakea / Hakukelpoisuus AMK-tutkintoihin

Koulutus ja tutkinto, jolla voit hakea

 • A. Lukio/ylioppilas
 • B. Ammatillinen perustutkinto
 • C. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto
 • D. Ammattitutkinto ja ulkomailla suoritettu tutkinto
 • E. Avoimen amk:n opinnot (erillishaussa)
 • F. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto (ei käytössä)
 • Harkinnanvarainen valinta (ei käytössä)

 

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että tutkintotodistus on perillä korkeakoulussa viimeistään 17.7.2015 klo 15. Tämä koskee myös EU-/ETA- maan kansalaisten tutkintoja sekä kansainvälisiä ylioppilastutkintoja (IB, EB, RP).

Huom. jos haet ulkomailla suoritetulla tutkinnolla etkä ole EU- tai ETA-maan kansalainen tai haet ammatti/erikoisammattitutkinnolla tutkinnon on oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä. Tässä tapauksessa tutkintotodistus tulee toimittaa viim. 23.4.2015 klo 15 (lisätietoa alla kohdassa D.)

Tarkemmat tiedot tulossa myöhemmin.

Työkokemus

Työkokemuksesta saa pisteitä vain matkailu- ja palveluliiketoiminnan (monimuotototeutus) ja liiketalouden (monimuotototeutus) tutkinto-ohjelmissa. Lisätietoa työkokemuspisteistä löydät em. koulutusten valintaperusteiden sivuilta julkaistuamme ne.

Kielikoe

Jos äidinkielesi tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomen kieli, JAMK järjestää kielikokeen. Kielikoe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä ja josta kielestä hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Koulusivistyskieleksi katsotaan tässä yhteydessä myös ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli ja josta kielestä hakijalla on todistuksessaan äidinkielen tai suomi (tai ruotsi) toisena kielenä arvosana.

Valintakokeessa voi tarvittaessa olla kielitaitoa mittaava osio.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä esivalinnassa valintakokeisiin kutsuttaessa että lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. hakutoivejärjestys
2. valintakoepisteet
3. kaikkien aineiden keskiarvo siitä todistuksesta, jolla hakija hakee
4. koulumenestyspisteet
5. työkokemuspisteet

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita hakukohteittain seuraavista vaihtoehdoista:

A) tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen
B) kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan
C) ketään tasasijalla olevista ei valita

JAMK käyttää vaihtoehtoa A) tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen.

Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija

Mikäli tarvitset valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukihäiriö), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Täytä erityisjärjestelyt valintakokeessa -hakemus ja toimita se meille liitteineen 23.4.2015 (englanninkielisiin koulutuksiin 31.3.) mennessä, jossa mainitaan tarvittavat erityisjärjestelyt. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä erityisjärjestelyistä ja/tai lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppimisvaikeudesta, vammasta tai sairaudesta.

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Hakuneuvoja, Admission Advisor
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen sinun tulee osoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitukselle/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.

Kysy Hakijapalveluista

Jäikö jokin askarruttamaan? Kysy lisää hakemisesta. JAMKin hakijapalvelut auttaa.

Hakijapalveluiden yhteystiedot