jamk.fi

Sosionomiopinnoissa saat valmiuksia toimia sosiaaliohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa.

Opintojen aikana opit tuntemaan hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän sekä ohjaamaan ja tukemaan erilaisia asiakkaita heidän arjessaan ja eri elämäntilanteissa.

Sosionomi (AMK)

  • Työelämävalmiudet 29 op
  • Asiakkuus ja hyvinvointipalvelut 30 op
  • Asiakastyö sosiaalialan toimintaympäristöissä 20 op
  • Sosiaalialan työmuodot ja -menetelmät 20 op
  • Osallisuuden tukeminen sosiaalialalla 21 op
  • Johtaminen ja kehittäminen 10 op
  • Harjoittelu 33 op
  • Kehittyvä asiantuntijuus 20 op
  • Opinnäytetyö 15 op

Opintojen sisältö

Ensimmäisen lukuvuoden aikana perehdyt sosiaalialan asiakastyöhön ja palveluihin.

Seuraavina lukuvuosina painotat opinnoissasi joko varhaiskasvatusta, sosiaalipedagogista työtä, erityiskasvatusta tai sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. Voit myös valita lastentarhanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot.

Opintojen loppuvaiheessa syvennät osaamistasi hallinnon ja lähijohtamisen, perhetyön, lastensuojelun, psykososiaalisen ja monikulttuurisen työn opinnoilla sekä yrittäjyysopinnoilla.

Lisäksi voit täydentää osaamistasi vapaavalintaisilla opinnoilla.

Tiimioppimista ja labtyöskentelyä

Päiväopiskelussa opiskelijat muodostavat opintojen alussa moniammatillisia tiimejä. Tiimissäsi opiskelee sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tiimit toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa, esim. projekteissa. Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin.

Monialaiset oppimis- ja kehittämisympäristömme – Älykoti, Caring Lab, Functioning Lab ja Activity Lab – tarjoavat uudenlaisia oppimismahdollisuuksia soveltaa teoriatietoa käytännössä sekä kehittää ja testata uusia toimintatapoja.

Tutustu tiimioppimiseen

Syksyllä 2013 käynnistyneissä sosiaali- ja terveysalan nuorten koulutuksissa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön tiimioppimisen malli. Katso opiskelijoiden mietteitä ja kokemuksia ensimmäiseltä vuodelta.

Opetussuunnitelma

Katso, miten opinnot rakentuvat ja lue lisää koulutuksen sisällöstä.

Siirry pdf-tiedostoon

Opintojaksot

Tutustu sosiaalialan koulutusohjelman lukuvuoden 2014-2015 opintojaksoihin.

Siirry ASIO-järjestelmään

Opiskelijan arki

JAMKin opinto-oppaaseen on koottu käytännön tietoa opiskelijoille niin aikatauluista, ruokailusta kuin asumisesta.

Siirry opinto-oppaaseen
80%
töissä vuosi valmistumisen jälkeen

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä: sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, perhetyöntekijä, lastentarhanopettaja, vammaistyön ohjaaja, lasten- ja nuorisokodin ohjaaja, kriisityöntekijä, työvoimaneuvoja, toiminnanohjaaja, päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja, projektityöntekijä ja -päällikkö, nuorisotyön ohjaaja, avopalveluohjaaja, vastaava ohjaaja, lähijohtaja, palvelupäällikkö

Sosionomiksi (AMK) valmistuttuasi voit työskennellä sosiaaliohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana. Opintojesi painotuksesta mukaan saat valmiudet toimia vaativan asiakastyön tehtävissä varhaiskasvatus-, lastensuojelu- ja perhetyössä, vammaistyössä, seniori- ja vanhustyössä, päihdetyössä, kriminaalihuoltotyössä, kuntouttavassa mielenterveystyössä, monikulttuurisessa työssä, perusturvan ja palveluohjauksen tai lähijohtamisen ja kehittämistyön tehtävissä.

Hakuohjeet

Lue ohjeet ja täytä hakemus 17.3.-9.4.2015

Tähän AMK-koulutusohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Lue valintaperusteet ja tarkemmat  hakuohjeet. Hae yhteishaussa 9.4.2015 klo 15 mennessä.

Lue lisää yleisistä hakuohjeista

Valintakoe

Kokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.

Lue lisää valintakokeista ja alan valintaperusteista

Varmista paikkasi JAMKissa

Muista toimittaa opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus viimeistään 15.7.2015 kello 15. Opinnot alkavat 24.8.2015. Tervetuloa JAMKiin!

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla. JAMKissa aloitettiin mm. ensimmäisenä Suomessa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus v. 2011. Seuraava ryhmä aloittaa tammikuussa 2015.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon.Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Lisätietoja koulutuksesta

Immonen Mirja

Koulutuspäällikkö, Head of Department
Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949