jamk.fi

Opettajan työssä tarvitaan ammattiosaamista sekä pedagogisia taitoja. Ammatillinen opettajankoulutus antaa sinulle pedagogisen kelpoisuuden noin 1–2 vuodessa, omasta opiskelutahdistasi riippuen.

Opiskelijamme ovat eri alojen ammattilaisia, jotka haluavat tehdä opetustyötä tai jotka jo toimivat opettajina vailla pedagogista kelpoisuutta. Suurin osa työllistyy opetustehtäviin ammatillisiin oppilaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin. Koulutus antaa erittäin hyvän pohjan myös työyhteisöjen koulutus- ja kehittämistehtäviin. Nykyaikaiselle pedagogiselle osaamiselle on kysyntää.

Meillä voit opiskella kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti työsi ohessa. Voit myös valita, teetkö opintosi lähelläsi kokoontuvassa alueryhmässä, verkko-opiskeluryhmässä vai kansainvälisessä ryhmässä.

Opettajaopinnot

Sisältö

Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opintojen alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka mukaan opiskelusi etenevät.

Pedagogiikan perusasioiden lisäksi pääset perehtymään opinnoissasi myös koulutuksessa ajankohtaisiin teemoihin ja sinua kiinnostaviin osa-alueisiin. Tavoitteenamme on antaa sinulle tietotaitoa, jotta voit olla hyvä ohjaaja opiskelijoillesi sekä osaat myös tehdä opetustyöstä mielekästä itsellesi.

AOKK, numerot 1

Tietoa

Kerrytät vankan kasvatustieteiden ja ammattipedagogiikan tietopohjan. Saat nykyaikaisia vastauksia oppimistilanteisiin.

AOKK, numerot 2Taitoja

Opetusharjoitteluopinnoissa kehität taitojasi myös käytännössä valitsemassasi oppilaitoksessa tai yhteistyöorganisaatiossa.

AOKK, numerot 3Valinnaisuutta

Monikulttuurisuus, e-oppiminen, luova opetus... Laajenna osaamistasi haluamaasi suuntaan valitsemalla sinua kiinnostavat opinnot osaksi koulutusta.Toteutus

Koulutuksemme sopii hyvin aikuisen opiskelijan elämään. Opiskelun kesto riippuu omasta opiskelutahdistasi ja tavoitteistasi. Voit opiskella kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti työn ohessa. Keskimäärin opiskelijamme valmistuvat 1–2 vuodessa, mutta opiskeluoikeus on kolme vuotta.

Hakuvaiheessa valitset, haluatko opiskella monimuotoisesti lähelläsi kokoontuvassa alueryhmässä vai verkko-opiskeluryhmässämme. Lisäksi voit hakea kansainväliseen, englanninkieliseen ryhmäämme. Kaikissa ryhmissä käydään läpi samat ammatillisen opettajankoulutuksen perusasiat ja saat pedagogisen kelpoisuuden.

 

Lisätietoa opinto-oppaassa

Tutustu opettajankoulutuksen opintokokonaisuuksiin ja osaamisalueisiin.

> Tutustu oppaaseen!

Alueryhmä

Alueryhmän verkkopohjainen monimuoto-opiskelu yhdistää verkko-opiskelun joustavuuden ja lähipäivien hyödyt. Alla on esitelty opintoja pääpiirteittäin, mutta esimerkiksi lähipäivien toteutuksesta sovitaan tarkemmin omassa ryhmässäsi.

Alueryhmän opiskelijana:

 • Kohtaat opiskelijatovereitasi ja kouluttajia kasvotusten lähipäivillä. Ensimmäisenä lukuvuonna on noin 12 lähipäivää (kaksi peräkkäistä arkipäivää) ja muutamia toisena vuonna.
 • Opiskelet itsenäisesti verkossa.
 • Teet paljon yhteistyötä kasvokkain tai verkossa oman oppimispiirisi kanssa.
 • Suoritat opetusharjoittelusi joko omaa opettajan työtäsi kehittäen tai valitsemassasi oppilaitoksessa.

Kansainvälisessä ryhmässä opiskelusta voit lukea lisää englanninkielisiltä sivuiltamme.

Verkko-opiskeluryhmä

Verkko-opiskeluryhmässä opiskelet pääosin verkon välityksellä sekä yksin että yhdessä. Tämä opiskelumuoto edellyttää itsenäistä otetta opiskeluun sekä hyviä IT-taitoja ja toimivat verkkovälineet.

Verkko-opiskeluryhmän opiskelijana:

 • Kohtaat opiskelijatovereitasi ja kouluttajia opinnot aloittavilla lähipäivillä.
 • Osallistut verkossa puolen päivän mittaisiin webinaareihin, joita järjestetään ensimmäisenä lukuvuonna noin 10 ja muutamia toisena lukuvuonna.
 • Opiskelet itsenäisesti verkossa.
 • Teet verkossa paljon yhteistyötä opiskelijatovereidesi kanssa.
 • Suoritat opetusharjoittelusi joko omaa opettajan työtäsi kehittäen tai valitsemassasi oppilaitoksessa. Ohjausta ja arviointia varten teet videodokumentointia.

Opiskelijoiden kertomaa

Millaisia kokemuksia opiskelijoillamme on opinnoista? Miten opiskelu opekorkeassamme käytännössä sujuu? Tutustu opiskelijatarinoihin!

Sampo Salo | Ammatillinen opettajankoulutus

"Pystyin yhdistämään opettajaopinnot jo alkumetreiltä tiiviisti työelämävalmentajan työhöni. Vaikka pidän nykyisestä työstäni, haluan vielä joskus opettaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia. Toivottavasti tulevat työpaikat ovat paremmin saatavilla opettajaopintojen myötä."

Lue lisää

Marjo Latva-Kyyny | Ammatillinen opettajankoulutus

"Agrologiopintojeni jälkeen opetusala alkoi kiehtoa. Ammatilliseksi opettajaksi opiskelin Seinäjoen ja Vaasan alueryhmässä. Lähipäiviä oli sopivasti, joten ehdin opiskella töiden ohessa. Meillä oli hyvä opettaja, koko ryhmä ja ennen kaikkea oma opintopiirini. Teimme oikeastaan kaikki yhdessä. Nykyään koulutan viljelijän ammattitutkintoa suorittavia aikuisopiskelijoita."

Lue lisää

Taru-Maija Heilala-Rasimov | Ammatillinen opettajankoulutus

"Hakiessani minulla ei ollut kasvatustieteellistä taustaa tai opettajakokemusta. Mielenkiintoisinta opinnoissa oli oppimisen ohjaaminen, koska pidän ihmisten kanssa työskentelystä ja olen tehnyt urallani aiemminkin ohjaavaa työtä. Opinnot sain tehtyä intensiivisesti yhdessä vuodessa."

Lue lisää

Petri Luotio: Merikapteenista opettajaksi

Opettaja-lehti: "Oma ala osattava". Artikkeli merikapteenin ammatillisista opettajaopinnoista kertoo opiskelijamme Petri Luotion tarinan. Opiskelu pohjaa merillä hankittuun kokemukseen ja vahvaan opiskelumotivaatioon. Lue artikkeli!

Hakeminen

Alla oleva aikajana kuvaa vuoden 2014 yhteishakuprosessia. Seuraava hakuaika on 7. - 27.1.2015. Tulevan haun tärkeät päivämäärät selviävät syksyn aikana ja päivitetään sivuillemme.

v3

Suosituin opekorkea 2014

Ammatilliseen opettajankoulutukseen haetaan vuosittain ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaussa. Tuleva haku tulee tapahtumaan opintopolku.fi -verkkopalvelussa.

Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta. Opiskelijavalinnat tehdään hakemuspisteiden perusteella. Valituiksi tulleiden opiskelijoiden opinnot alkavat heidän valitsemassaan opiskeluryhmässä hakua seuraavana syksynä (syyskuussa 2015).

Vuonna 2015 voit aloittaa opinnot seuraavissa ryhmissä:

 Alueryhmät 2015

 • Etelä-Suomi
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Kokkola ja Kalajokilaakso
 • Kuopio ja Iisalmi
 • Lappeenranta ja Kymenlaakso
 • Mikkeli ja Savonlinna
 • Seinäjoki ja Vaasa
 • Verkko-opiskeluryhmä (toteutus verkossa)
 • Kansainvälinen ryhmä (toteutus englanniksi).

Do you want to study in English?

Read more about our international Vocational Teacher Education.

Hakukelpoisuus

Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti:

•    soveltuva korkeakoulututkinto
•    vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Poikkeuksena sosiaali- ja terveysalaa edustavalla hakijalla tulee olla joko soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja  viisi vuotta alan työkokemusta. Yhteisten aineiden opettajaksi aikovilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto.

Kelpoisuusehdot perustuvat asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/1998).

Mistä saan hakemuspisteitä?

Kaikkien hakukelpoisten hakemukset pisteitetään opiskelijavalintojen tekemiseksi. Hakemuspisteitä voit saada seuraavista osa-alueista:

 • tutkinnot
 • kasvatustieteelliset perusopinnot
 • ammatillinen ja pedagoginen täydennyskoulutus
 • työkokemus
 • opettaja- / kouluttajakokemus
 • yrittäjäkokemus
 • kansainvälinen tai monikulttuurinen opiskelu- tai työkokemus.

Opiskelijavalinnan pisterajat vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. Vuoden 2015 haussa pisteitysperusteet uudistuvat.

Yhteishaun uudistuneet valintaperusteet 2015

Haku 7. - 27.1.2015Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaussa 7. -27.1.2015 valintaperusteet muuttuvat.  Uudet valintaperusteet on julkaistu 15.9.2014.

Perusteista saat selville, mitä haussa pisteitetään ja minkä verran sinun on mahdollista saada hakemuspisteistä eri osioista. Uudistuksen myötä aiempien vuosien alimmat hyväksymispisterajat eivät ole vertailukelpoisia. Lataa valintaperusteet itsellesi alta:

Jatko-opiskelu

Opettajaksi jo pätevöityneille tarjoamme 60 opintopisteen laajuisia jatkokoulutuksia. Meillä voit jatkaa opiskelua seuraavissa koulutuksissa:

Täydennyskoulutukset

Voit myös syventää pedagogista osaamistasi täydennyskoulutuksissamme. Tarjoamme sekä OPH:n rahoittamaa koulutusta että maksullista koulutusta. Tutustu tarjontaamme!

Pedagogisia opintoja musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijoille

Tiesitkö, että useiden ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat saavat meillä opettajan pedagogisen pätevyyden osana tutkintoaan. Opekorkeassamme opiskelee vuosittain yli 400 AMK-opiskelijaa JAMKin musiikin koulutusohjelmasta sekä Savonian, Karelian ja Centrian ammattikorkeakouluista. Lue lisää.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä. Vastaamme kysymyksiisi myös Facebook-sivuillamme www.facebook.com/opettajakorkeakoulu.

Jouhiaho Katariina

Opintojen ohjaaja, Study Counsellor
Opettajien perus- ja jatkokoulutus, Post-degree programmes, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407525358

Leinonen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
Opettajien perus- ja jatkokoulutus, Post-degree programmes, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358403515261

Mölsä Sirpa

Opintosihteeri, Student Services Secretary
Opettajien perus- ja jatkokoulutus, Post-degree programmes, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358405593810

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista