jamk.fi

Pätevöidy oman alasi opettajaksi JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa! Opettajaksi opiskelet 1–2 vuodessa lähelläsi kokoontuvassa alueryhmässä.

Opettaminen on haastava, mutta palkitseva työnsarka. Meillä opiskelevat eri alojen ammattilaiset, jotka haluavat tehdä opetustyötä tai jotka jo toimivat opettajina vailla pedagogista kelpoisuutta. Joukossa on niin insinöörejä, vestonomeja, agrologeja kuin kauppatieteen maistereita.

Suurin osa opiskelijoistamme työllistyy opetustehtäviin ammatillisiin oppilaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin. Opinnot antavat hyvät valmiudet myös työyhteisöjen koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Opettajaopinnot

Sisältö

Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot rakentuvat kolmesta sisällöllisestä osa-alueesta: Jatkuva oppiminen (16 op), toimintaympäristöjen kehittäminen (24 op) ja oppimisen ohjaaminen (20 op).

 

AOKK, numerot 1

Tietoa

Koulutuksessa kerrytät opetustyön ja ohjauksen tueksi vankan kasvatustieteiden sekä ammattipedagogiikan tietopohjan.

 

AOKK, numerot 2Taitoja

Käytännön opetustyöhön valitsemassasi oppilaitoksessa tai yhteistyöorganisaatiossa syvennyt oppimisen ohjaamisen jaksolla.

 

AOKK, numerot 3Valinnaisuutta

Monikulttuurisuus, e-oppiminen, luova opetus... Laajenna osaamistasi haluamaasi suuntaan valitsemalla sinua kiinnostavat opinnot osaksi koulutusta.Toteutus

Opintomme on suunniteltu sopimaan aikuisen opiskelijan elämään. Monimuotototeutuksessa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja lähijaksojen hyödyt alueellisissa ryhmissä.

Jokainen opiskelija tekee opintojensa alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Omista tavoitteistasi riippuen opiskelu kestää noin 1-2 vuotta. Voit opiskella joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti työsi ohessa. Seminaaripäiviä on ensimmäisenä lukuvuonna noin 14 työpäivää, toisen vuoden aikana noin neljä päivää.

Työskentelytapoja ovat:

 • oppimispiirityöskentely
 • verkko-opiskelu
 • lähipäivät omassa alueryhmässä
 • itsenäinen opiskelu ja
 • opetusharjoittelu.

Lisätietoa opinto-oppaassa

Tutustu opettajankoulutuksen opintokokonaisuuksiin ja osaamisalueisiin.

> Tutustu oppaaseen!

Opiskelijoiden kertomaa

Millaisia kokemuksia opiskelijoillamme on opinnoista? Miten opiskelu opekorkeassamme käytännössä sujuu? Tutustu opiskelijatarinoihin!

Sampo Salo | Ammatillinen opettajankoulutus

"Pystyin yhdistämään opettajaopinnot jo alkumetreiltä tiiviisti työelämävalmentajan työhöni. Vaikka pidän nykyisestä työstäni, haluan vielä joskus opettaa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia. Toivottavasti tulevat työpaikat ovat paremmin saatavilla opettajaopintojen myötä."

Lue lisää

Marjo Latva-Kyyny | Ammatillinen opettajankoulutus

"Agrologiopintojeni jälkeen opetusala alkoi kiehtoa. Ammatilliseksi opettajaksi opiskelin Seinäjoen ja Vaasan alueryhmässä. Lähipäiviä oli sopivasti, joten ehdin opiskella töiden ohessa. Meillä oli hyvä opettaja, koko ryhmä ja ennen kaikkea oma opintopiirini. Teimme oikeastaan kaikki yhdessä. Nykyään koulutan viljelijän ammattitutkintoa suorittavia aikuisopiskelijoita."

Lue lisää

Taru-Maija Heilala-Rasimov | Ammatillinen opettajankoulutus

"Hakiessani minulla ei ollut kasvatustieteellistä taustaa tai opettajakokemusta. Mielenkiintoisinta opinnoissa oli oppimisen ohjaaminen, koska pidän ihmisten kanssa työskentelystä ja olen tehnyt urallani aiemminkin ohjaavaa työtä. Opinnot sain tehtyä intensiivisesti yhdessä vuodessa."

Lue lisää

Petri Luotio: Merikapteenista opettajaksi

Opettaja-lehti: "Oma ala osattava". Artikkeli merikapteenin ammatillisista opettajaopinnoista kertoo opiskelijamme Petri Luotion tarinan. Opiskelu pohjaa merillä hankittuun kokemukseen ja vahvaan opiskelumotivaatioon. Lue artikkeli!

Hakeminen

Alla oleva aikajana kuvaa vuoden 2014 yhteishakuprosessia. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2015.

v3

Suosituin opekorkea 2014
Ammatilliseen opettajankoulutukseen haetaan vuosittaisessa ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaussa. Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuspisteiden perusteella. Valituiksi tulleet opiskelijat valitsevat itselleen sopivan alueryhmän, jossa opiskelu alkaa hakua seuraavana syksynä.

Opettajankoulutukseen valitut 2014

Vuonna 2014 voit aloittaa opinnot seuraavissa ryhmissä:

Opettajankoulutus, alueryhmät 2014

 

 • Jyväskylä
 • Kuopio ja Iisalmi
 • Mikkeli ja Savonlinna
 • Seinäjoki ja Vaasa
 • Lappeenranta ja Kymenlaakso
 • Kokkola ja Kalajokilaakso
 • Joensuu
 • Kansainvälinen ryhmä (opinnot englanniksi).

Do you want to study in English?

Choose our international Vocational Teacher Education.

Hakukelpoisuus

Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti:

•    soveltuva korkeakoulututkinto
•    vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Poikkeuksena sosiaali- ja terveysalaa edustavalla hakijalla tulee olla joko soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja  viisi vuotta alan työkokemusta. Yhteisten aineiden opettajaksi aikovilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto.

Kelpoisuusehdot perustuvat asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/1998).

Mistä saan hakemuspisteitä?

Kaikkien hakukelpoisten hakemukset pisteitetään opiskelijavalintojen tekemiseksi. Hakemuspisteitä voit saada seuraavista osa-alueista:

 • tutkinnot
 • pedagoginen ja kasvatustieteellinen koulutus (aiemmin suoritetut pedagogiset opinnot)
 • ammatillinen täydennyskoulutus
 • työtehtävä (jos toimit opettajana tai kouluttajana)
 • työkokemus (muu kuin opetustyö)
 • opettaja- ja kouluttajakokemus ja
 • erityisansiot.

Haun 2014 tarkempiin valinta- ja pisteitysperusteisiin voit tutustua yhteishakusivulla. Opiskelijavalinnan pisterajat vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. Koonnin viime vuosien alimmista pisterajoista löydät Opintopolku.fi-sivustolta.

Alimmat hyväksymispistemäärät 2008–2014

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishakujen 2008–2014 alimmat hyväksymispistemäärät voit ladata alta. Huom! Vuoden 2015 haussa pisteitys muuttuu, eivätkä aiemmat pisterajat ole vertailukelpoisia. Uudet pisteitysperusteet julkaistaan syksyllä 2014.

Jatko-opiskelu

Opettajaksi jo pätevöityneille tarjoamme 60 opintopisteen laajuisia jatkokoulutuksia. Meillä voit jatkaa opiskelua seuraavissa koulutuksissa:

Voit myös syventää osaamistasi tai perehtyä uusiin pedagogisiin teemoihin täydennyskoulutuksissamme. Tarjoamme sekä OPH:n rahoittamaa koulutusta että maksullista koulutusta. Tutustu täydennyskoulutuksiimme!

Pedagogisia opintoja musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijoille

Tiesitkö, että useiden ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat saavat meillä opettajan pedagogisen pätevyyden osana tutkintoaan. Opekorkeassamme opiskelee vuosittain yli 400 AMK-opiskelijaa JAMKin musiikin koulutusohjelmasta sekä Savonian, Karelian ja Centrian ammattikorkeakouluista. Lue lisää.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä. Vastaamme kysymyksiisi myös Facebook-sivuillamme www.facebook.com/opettajakorkeakoulu.

Jouhiaho Katariina

Opintojen ohjaaja, Study Counsellor
Opettajien perus- ja jatkokoulutus, Post-degree programmes, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407525358

Leinonen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
Opettajien perus- ja jatkokoulutus, Post-degree programmes, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358403515261

Mölsä Sirpa

Opintosihteeri, Student Services Secretary
Opettajien perus- ja jatkokoulutus, Post-degree programmes, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358405593810

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista