Tjänster för Navigatorer

Projektet TESSU2 stöder utvecklingen av Navigatorernas serviceförmåga genom att erbjuda handledningsprocesser som hjälper Navigatorerna att utveckla sin verksamhet och arbetssätt så att det sektorövergripande samarbetet blir en inbyggd del av Navigatorernas verksamhetskultur. På så sätt arbetar Navigatorpersonalen genuint som interprofessionella, självstyrande och kollegialt lärande team som systematiskt utvärderar sin verksamhet och utvecklar sin kompetens för att kunna ge bättre service.

Den sektorövergripande Navigatorn -handledning

Handledningen främjar utvecklingen av det gemensamma sektorövergripande arbetet. I handledningen fokuserar man på det funktionella, sektorövergripande arbetet och faktorer som stimulerar eller hindrar det arbetet.

Ta kontakt

Auli Sesay

Suunnittelija, Administrative Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476