Om projektet TESSU2

Sektorövergripande samarbetskompetens till Navigatorerna! TESSU2 – Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna -projektet genomförs av JAMK, HAMK och Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande i tätt samarbete med projekt som KOHTAAMO, ONNI, URAA! och OSMO2 samt Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Koordinaatti.

Vad är TESSU2?

Handledningsprocesserna i TESSU2-projektet stöder Navigatorpersonalen i utvecklingen och förankringen av en genuin sektorövergripande samarbets- och handledningskompetens, och i skapandet av ett gemensamt sektorövergripande kunskapskapital.

Projektet hjälper Navigatorerna att arbeta som sektorövergripande, kollegialt lärande och samgående team, där Navigatorpersonalen utvecklar och utvärderar sin verksamhet systematiskt och genom att lära av varandra. Samtidigt stöder projektet Navigatorn att se vilken gemensam kompetens och hurdant gemensamt kunskapskapital som behövs och hur det här kan förvärvas.

Projektets handledningsprocesser resulterar i olika produkter och metoder som bidrar till att utveckla den sektorövergripande samarbets- och handledningskompetensen. Dessa publiceras i en öppen online-publikation.

TESSU2- Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna – projektet förverkligas under perioden 1.4.2019-31.3.2022.

Projektet förverkligas av

Jyväskylä yrkeshögskola, Ammatillinen opettajakorkeakoulu (koordinator)
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Finansiär

Projektet finansieras med medel ur Relevant handledning -helheten vilken är en del av undervisnings- och kulturministeriets nationella ESF åtgärdshelhet Relevant kunnande.

Projektets svensk- och tvåspråkiga verksamhet finansieras även av Svenska kulturfonden.

Läs mer of finansiäring

Ota yhteyttä

Auli Sesay

Suunnittelija, Administrative Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476