Sykettä Keski-Suomen metsiin

Sykettä Keski-Suomen metsiin -hankkeessa tehtiin metsänomistajille suunnattuja tietoiskuja keskeisimmistä metsänhoitotöistä. Alla olevasta listasta löydät eri aiheista kertovia diasarjoja kaikkiaan 21 kappaletta. Diasarjoja tehdessä on ajateltu erityisesti uusia ja kokemattomampia metsänomistajia, joille useimmat metsänhoitotyöt saattavat olla vielä vieraita. Tietoiskujen avulla uudenkin metsänomistajan on helppo päästä alkuun oman metsänsä hoidossa ja toki ne toimivat hyvänä kertauksena myös kokeneemmille metsänomistajille.

Tietoiskujen lisäksi tältä sivulta löydät myös esittelyvideot eri-ikäisrakenteisesta metsänkasvatuksesta sekä metsätilan sukupolvenvaihdoksesta.

Puuta liikkeelle Keski-Suomen metsistä!

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Suomen metsäkeskus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi hanketoimijoina ovat mukana Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Gradia sekä Päijänteen metsänhoitoyhdistys. Euroopan unionin maaseuturahaston tuella toteutettu hanke on kolmivuotinen ja se alkoi 2016 vuoden alussa. Hankkeen tavoitteena on ollut saada puuta enemmän liikkeelle Keski-Suomen metsistä. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat olleet monipuolisia. Hankkeen kohderyhmä on vaihdellut aina metsäalan toimijoista peruskoululaisiin.

Hankkeessa on järjestetty yleisötilaisuuksia metsänomistajille. Aiheina ovat olleet mm. taimikonhoito, metsätilan sukupolvenvaihdos, metsätien rakentaminen sekä eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus. Metsäalalle on houkuteltu lisää opiskelijoita erilaisissa tilaisuuksissa esittelemällä koulutusta ja alan tulevaisuutta. Lisääntyvän puunkäytön ohella on pyritty edistämään myös luonnon monimuotoisuuden huomioimista eri metsänhoitomenetelmissä entistä enemmän. Metsäkoneen kuljettajia on hankkeen tiimoilta opastettu esimerkiksi huomioimaan paremmin luontokohteita hakkuiden yhteydessä. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston maille on myös perustettu mallikohteet eri-ikäisrakenteisesta metsänkasvatuksesta. Poiminta- ja pienaukkohakkuukohteilla on pidetty infotilaisuuksia, joissa metsänomistajille on esitelty vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä.

Lue lisää hankkeesta

Infokortit & materiaalit

Infokorttien päätoimittaja: Markku Paananen

Muuta materiaalia

Video

Yhteystiedot

Markku Paananen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404803263