SUUNTA?

Mitä vanhemmuuden rinnalle? Mistä suuntaa työhön ja vahvuutta vanhemmuuteen?

lapsi liukumäessä ja aikuinen opiskelee

Mistä on kyse?

Lapsen syntymä voi avata uusia kysymyksiä ihmissuhteissa, perheessä, harrastuksissa, opiskelussa tai työssä. Hämmentäviä ajatuksia herää ja uusien toimintatapojen hakemista riittää.

Mikä, kuka olen lapselle, puolisolle, kavereille, omille vanhemmille ja missä on oma aika ja oma elämä?

Työelämä voi tuntua kaukaiselta, vaikka välillä mietityttää miten ja mihin työhön voisi palata tai millaisen työn voisi aloittaa. Monet nyt kotonaan lapsia hoitavista vanhemmista ovat samassa tilanteessa.

Mistä saisi riittävän osaamisen, mistä keksisi oman paikan, miten työhön siirtyminen vaikuttaa lapseen ja perheen arkeen? Voisiko olla erilaisia vaihtoehtoisia, perheystävällisiä ratkaisuja?

Opas SUUNTA-ryhmän ohjaajalle

Nuorelle aikuiselle oman paikan löytäminen opinnoissa tai työelämässä ei välttämättä ole helppoa. Opas esittelee nuorille työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville vanhemmille tarkoitetun SUUNTA-ryhmätoimintamallin. SUUNTA-ryhmätoiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten vanhempien työ- ja toimintakykyä ja vanhemmuutta, erityisesti työn ja vanhemmuuden yhteensovittamista ja suuntautumista työelämään. Opas pohjautuu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Nuorten vanhempien suunta työuralle -hankkeeseen ja kokemuksiin, joita saatiin osana hanketta toteutetuista SUUNTA-ryhmistä.

Opas sisältää paitsi käytännön ideoita ja vinkkejä SUUNTA-ryhmien toteutukseen, myös pohdintaa toiminnan kannalta keskeisistä teoreettisista käsitteistä. Opas antaa ideoita myös laajemmin nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiseen.

Linkki oppaan verkkoversioon löytyy täältä

SUUNTA-hanke 2015-2017

  • Hankkeella on kaksi perustehtävää: Nuorille vanhemmille suunnattujen ohjaus- ja ryhmätoimintojen kehittäminen sekä alueellisten toimijaverkostojen yhteistyön ja ohjauksen vahvistaminen.

  • Nuorten vanhempien SUUNTA-ryhmissä voi tavata muita nuoria vanhempia,  syventää ymmärrystä itsestä, vanhemmuudesta ja oman elämän ihmissuhteista sekä pohtia arjen selviytymistä ja suuntaa työelämässä. Ryhmiin voivat osallistua alle 30-vuotiaat,työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret vanhemmat, jotka  haluavat pohtia toimintakykynsä haasteita ja rajoitteita ja löytää vaihtoehtoja työelämässä.

  • SUUNTA-tapaamisissa voi tavata nuoria vanhempia, hankkeen asiantuntijoita ja oman alueen muita nuorten vanhempien kanssa toimijoita. Tapaamisissa jaetaan tietoa tarpeista, tapahtumista ja vahvistetaan yhteistyötä.

  • SUUNTA-foorumeissa tähystetään kehittämistyön tuloksia, tarkastellaan toimintaa tutkimustiedon valossa ja suunnataan toimintaa tulevaisuuteen.

  • SUUNTA-viestii toiminnastaan : tapaamiset, foorumit, nettisivut osoite, facebook -ryhmä