Soima

SOIMA-projektissa pilotoidaan osallistavia menetelmiä, joissa luonto ja luonnossa liikkuminen, luonnonäänet, musiikki ja luontokuvaus yhdistyvät hyvinvoinnin välineiksi.

Soiman ensimmäiseltä retkeltä Haukanniemestä, huhtikuu 2023

SOIMA – Soivat maisemat hanke: luontokokemuksia, taidemenetelmiä ja hyvinvointia

SOIMA – Soivat maisemat -hankkeessa yhdistetään luonnossa liikkuminen, valokuvaus, luonnon äänimaisemat sekä musiikki hyvinvoinnin välineiksi. Hankkeessa osallistetaan seniori-ikäisiä ihmisiä liikkumaan luonnossa. Yhdessä havainnoidaan luontoa, valokuvataan sitä ja lumoudutaan luonnon moniaistisesta kokemisesta. Retkillä valokuvauksen ja luontomatkailun asiantuntijat opastavat luonnon, luonnossa liikkumisen ja valokuvauksen saloihin. Musiikin asiantuntijat nauhoittavat luonnon ääniä, säveltävät niiden lomaan musiikkia ja valmistavat studiossa äänimaisemanauhoja. Tuloksena retkistä ja niillä tapahtuvasta luonnon tallentamisesta syntyy keskisuomalaista lähiluontoa sisältäviä audiovisuaalisia (AV) tuotteita, joiden avulla osallistujat voivat jatkaa luontokokemustaan kotona, tai jakaa sen vaikkapa sairaalan vuoteella olevalle omaiselleen. Hankkeen lopuksi tuotoksista kootaan näyttely Jyväskylän kaupunginkirjastoon maaliskuussa 2024.  

Hanke on käynnissä 1.1.2023-31.3.2024. Hankkeen toteuttavat Jamkin musiikin, luontomatkailun, valokuvauksen ja hanketyön asiantuntijat. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto Keski-Suomen kehittämisrahastosta.

Lisätietoja

Nina Loimusalo-Lipiäinen

Asiantuntija, Specialist
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504719321

Janne Laitinen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976751