Pelaten osalliseks

Pelaten osalliseks -hankkeen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien palvelujen uudistaminen ottamalla käyttöön moderneja, innovatiivisia ja osallistavia menetelmiä. Arkipäivän pelaamista pyritään aktiivisesti hyödyntämään kuntoutumisessa.

nuoria katsomassa puhelimiaan

Tervetuloa tutustumaan Pelaten osalliseks -hankkeeseen!

Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien määrä on jatkuvasti kasvussa ja siihen liittyvä työkyvyttömyys ja sosiaalinen eristyneisyys ovat lisääntyneet. Myös digipelaaminen yleistyy ja nuoret mielenterveyskuntoutujat elävät arkeansa yhä enemmän Internetissä. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset pitävät pelaamista usein negatiivisena asiana eikä pelillisyyteen liittyvää potentiaalia näin ollen hyödynnetä riittävästi (lue lisää Pelaten terveeks -hankkeen loppuraportista). Tästä syystä mielenterveyskuntoutujien palveluita on uudistettava ottamalla käyttöön moderneja, innovatiivisia ja osallistavia menetelmiä.

Pelaten osalliseks -hankkeen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien arkipäivän pelaamisen aktiivinen hyödyntäminen kuntoutumisessa. Hankkeen tavoitteena on myös Keski-Suomen alueen kokemusasiantuntijoiden käyttö kuntoutuspalveluiden kehittämisessä ja sitä kautta heidän työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Samalla vahvistetaan eri ammattilaisten saumatonta yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden ja kuntoutujien kanssa sekä tuetaan kaikkien osallistujien digiosaamisen kehittymistä sekä osallisuuden kokemusta.

Hankkeen aikana kootaan pelikatalogi jo olemassa olevista terveys- ja hyötypeleistä sekä järjestetään studiosessioita, joissa testataan ja käyttöönotetaan jo olemassa olevia digitaalisia terveys- ja hyötypelejä yhdessä eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy My life -toimintamalli pelillisyyden ja hyötypelien käyttöön mielenterveyskuntoutumisessa. Studiosessioihin osallistujien kokemuksia kerätään systemaattisesti ja tuloksia esitellään koko hankkeen ajan sekä hankkeen lopuksi järjestettävässä valtakunnallisessa Pelaten osalliseks – konferenssissa.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta ja toteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanke toteutuu 1.8.2015 – 31.12.2017 ja sen kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset mielenterveyskuntoutujat, kokemusasiantuntijat sekä mielenterveyskuntoutuksen palveluita tarjoavat toimintayksiköt.

Projektipäällikkö

Katja Kokkinen

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976767