Oivallista ruokaa

Oivallista ruokaa -hankkeen pääkuva, kuvakollaasissa ruokalinjasto ja ruoanlaittoa

Oivallista ruokaa -hankkeessa tarkasteltiin ja selvitettiin mahdollisuuksia saada ruoan ravitsemuksellinen laatu ja elintarvikejätteen sekä ruokahävikin seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa valvontaa ja neuvontaa. Hankkeessa tuotettiin ehdotus, mitä toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen laadun ja elintarvikejätteen seurantaan.

Tuoreimmat julkaisut

Ravitsemuslaadun, elintarvikejätteen ja ruokahävikin seuranta osaksi Oiva-järjestelmää? Neuvontaa ja ohjausta kaivataan valvonnan rinnalle. Oivallista ruokaa -hankkeen loppujulkaisu, Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 320.

Hyvään ravitsemuslaatuun ja ruokahävikin hallintaan toivotaan ohjaustaElintarvike ja terveys -lehti 3/2022 36. vsk.

Keskiössä käyttäjä, keinona kokeilu – Monipuolisesti hyödynnettävät valtit ruokapalvelujen kehittämisessä. READ-verkkolehti (Xamk), 30.5.2022.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvattajana. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, tutkimuksia 36, 2021.

Havaintoja ja poimintoja Oivallista ruokaa-hankkeen alkuselvityksistä – näkökulmina ravitsemuslaatu ja ruokahävikki. @SeAMK-verkkolehti, 13.10.2021.

Lainsäädännön ja yhtenäisten termien puute hankaloittaa ruokahävikkityötä. Kehittyvä Elintarvike -lehti, verkkoversio julkaistu 31.8.2021, painettu lehti 6/2021.

Miten tehdä ravitsemuslaatu näkyväksi asiakkaalle? Elintarvike ja terveys -lehti 5/2021 35. vsk.

Ravitsemukselliset riskit ravitsemispalveluissa – Oivallista ruokaa -hankkeen kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 34, 2021.

Elintarvikejätteen seuranta ja ruokahävikin hallinta ravitsemispalveluissa – Oivallista ruokaa -hankkeen kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 35, 2021.

Hanke pähkinänkuoressa

Oivallista ruokaa -hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia saada ruoan ravitsemuksellinen laatu ja ruokahävikin sekä elintarvikejätteen seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa Oiva-valvontaa.

  • Hankkeessa selvitettiin, mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisten riskien ja elintarvikejätteen seuraamiseksi.
  • Hankkeen tuloksena esitetään ehdotuksia, miten Oiva-valvontaa ja -neuvontaa voidaan kehittää ruoan ravitsemuksellisen laadun edistämiseksi sekä ruokahävikin ja elintarvikejätteen vähentämiseksi.
  • Hankkeessa tuotettiin ehdotus tarvittavasta koulutuksesta elintarvikevalvontaan ja ruokapalveluille.

Kehitysehdotusten pohjana toimivat hankkeessa tehdyt taustaselvitykset, haastattelut ja erilaisissa ruoantarjoilupaikoissa toteutetut pilotoinnit. Kommentteja ja ehdotuksia kerättiin ympäristöterveyden asiantuntijoilta, elintarvikevalvontaa tekeviltä viranomaisilta ja ruokapalvelutoimijoilta.

Toteuttajat

Oivallista ruokaa -hanketta toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kesto

Hanke toteutettiin ajalla 1.12.2020–31.12.2022.

Rahoittaja

Hanketta rahoitettiin Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myönsu Ruokavirasto. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 315 101 €.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli:

1. Tuottaa uutta tietoa, jonka avulla:
A) parannetaan ruoan ravitsemuksellisen laadun valvontaa ja ohjausta sekä sisällyttää ravitsemuksellistenriskien valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan
B) sisällyttää elintarvikejätteen valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan

2. Luoda toimintaehdotus (toimintamalli), mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan

3. Edistää kansanterveyttä ja vähentää kansantauteja ravitsemuksellisten riskien vähentämisen kautta väestössä

Toimenpiteet

Hankkeessa tarkasteltiin monesta eri näkökulmasta ruuan ravitsemuksellisia riskejä ja elintarvikejätteen ja -hävikin hallintaa sekä elintarvikevalvonnan ja -neuvonnan nykytilaa ruokapalveluissa.

Hankkeessa kuultiin ja tehtiin yhteistyötä sekä elintarvikevalvojien että ruokapalvelutoimijoiden kanssa. Yhteistyössä elintarvikevalvojien ja ruokapalvelutoimijoiden kanssa toteutettiin mm. pilotointeja eri kohteissa.

Hankkeen prosessikaavio

Oivallista ruokaa prosessikaavio

Lisätietoja projektipäälliköltä

Suvi-Tuulia Leinonen

Projektiasiantuntija, Project Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358406690645