Oivallista ruokaa

Oivallista ruokaa -hankkeen pääkuva, kuvakollaasissa ruokalinjasto ja ruoanlaittoa

Oivallista ruokaa -hankkeessa tarkastellaan ja selvitetään mahdollisuuksia saada ruoan ravitsemuksellinen laatu ja elintarvikehävikin seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvonnan Oiva-tarkastuslomaketta. Hankkeessa tuotetaan toimintamalli, mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan.

Tuoreimmat julkaisut

Hyvään ravitsemuslaatuun ja ruokahävikin hallintaan toivotaan ohjaustaElintarvike ja terveys -lehti 3/2022 36. vsk.

Keskiössä käyttäjä, keinona kokeilu – Monipuolisesti hyödynnettävät valtit ruokapalvelujen kehittämisessä. READ-verkkolehti (Xamk), 30.5.2022.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvattajana. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, tutkimuksia 36, 2021.

Havaintoja ja poimintoja Oivallista ruokaa-hankkeen alkuselvityksistä – näkökulmina ravitsemuslaatu ja ruokahävikki. @SeAMK-verkkolehti, 13.10.2021.

Lainsäädännön ja yhtenäisten termien puute hankaloittaa ruokahävikkityötä. Kehittyvä Elintarvike -lehti, verkkoversio julkaistu 31.8.2021, painettu lehti 6/2021.

Miten tehdä ravitsemuslaatu näkyväksi asiakkaalle? Elintarvike ja terveys -lehti 5/2021 35. vsk.

Ravitsemukselliset riskit ravitsemispalveluissa – Oivallista ruokaa -hankkeen kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 34, 2021.

Elintarvikejätteen seuranta ja ruokahävikin hallinta ravitsemispalveluissa – Oivallista ruokaa -hankkeen kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 35, 2021.

Hanke pähkinänkuoressa

Oivallista ruokaa -hankkeella edistetään ravitsemusterveyttä ja torjutaan elintarvikehävikkiä.

Hankkeessa tarkastellaan ja selvitetään mahdollisuuksia saada ruoan ravitsemuksellinen laatu ja elintarvikehävikin seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvonnan Oiva-tarkastuslomaketta. Hankkeessa tuotetaan toimintamalli, mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan.

Hankkeen tuloksena esitetään, mitä ja miten ruoan ravitsemuksellisia riskejä voidaan elintarvikevalvonnassa ja -neuvonnassa torjua ja laaditaan ehdotus, miten elintarvikejätteen seurantaan ja hävikin vähentämiseen voidaan valvontakäynnillä tarttua. Hankkeessa tuotetaan selvityksen perusteella ehdotus koulutus- ja neuvontamateriaaliksi elintarvikevalvontaan ja ruoantarjoilupaikkoihin.

Ehdotuksen pohjana toimivat hankkeessa toteutettavat taustaselvitykset, haastattelut ja pilottikohteissa toteutettavat testaukset. Toteutuksessa kerätään aktiivisesti kommentteja ja ehdotuksia ympäristöterveyden asiantuntijoilta ja valvontaviranomaisilta, sekä ruoantarjoilupaikkojen toimijoilta.

Toteuttajat

Oivallista ruokaa -hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kesto

Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2020–31.12.2022.

Rahoittaja

Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 315 101 €.

Tavoitteet

Oivallista ruokaa -hankkeen päätavoitteena on saada ravitsemuksellinen laatu ja elintarvikehävikin seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvonnan Oiva-tarkastuslomaketta.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Tuottaa uutta tietoa, jonka avulla:
A) parannetaan ruoan ravitsemuksellisen laadun valvontaa ja ohjausta sekä sisällyttää ravitsemuksellistenriskien valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan
B) sisällyttää elintarvikejätteen valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan

2. Luoda toimintaehdotus (toimintamalli), mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan

3. Edistää kansanterveyttä ja vähentää kansantauteja ravitsemuksellisten riskien vähentämisen kautta väestössä

Toimenpiteet

Hankkeessa tarkastellaan monesta eri näkökulmasta ruuan ravitsemuksellisia riskejä sekä elintarvikejätteen ja -hävikin hallintaa.

Yhteistyössä valvontaviranomaisten sekä ruuantarjoilupaikkojen kanssa toteutetaan pilotointeja eri kohteissa.

Hankkeen aikana kerätään aktiivisesti kommentteja ja ehdotuksia ympäristöterveyden asiantuntijoilta, valvontaviranomaisilta ja ruuantarjoilupaikkojen toimijoilta.

Hankkeen prosessikaavio

Oivallista ruokaa prosessikaavio

Lisätietoja projektipäälliköltä

Suvi-Tuulia Leinonen

Projektiasiantuntija, Project Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358406690645